Navigácia

 • Skús pokus 3.

  Naše žiačky sa zapojili do celoslovenskej súťaže z chémie Skús pokus 3. Ako im to s chémiou ide, si môžete pozrieť v nasledovných videách.  

  Páčia sa vám? Môžete za ne zahlasovať na stránke  http://bit.ly/CH-SP3-hlasovanie. O víťazoch súťaže rozhodne počet hlasov. Naše tímy súťažia pod číslami čísla 8 a 9.

  08.
  Meno tímu: Poškoláci
  Názov projektu: Školské pomôcky

  09.
  Meno tímu: Mladé chemičky
  Názov projektu: Darčeky k narodeninám 

 • Svetový Deň Zeme 2019

  Svetový Deň Zeme 2019

  Počas tohto dňa sme tradične realizovali aktivity zamerané v  prospech našej planéty s cieľom prehĺbiť vzťah žiakov k životnému prostrediu.

  Najskôr  žiaci na triednických „ekohodinách“ rozoberali tému šetrenia životného prostredia a využili svoju tvorivosť pri výrobe „ekovýrobkov“. Dokázali, že aj nepotrebný odpadový materiál nemusí skončiť v kontajneri. Súčasťou  zberových aktivít je zber použitých batérií (zaevidovali sme 28 kg) a zber elektroodpadu. Obidva zbery realizujeme pod záštitou celoslovenského školského recyklačného programu Recyklohry. Po aktivitách v škole sme sa vybrali mapovať situáciu v teréne. Výsledkom ich práce je viac ako 60 vriec odpadu a predsavzatie udržať obec čistú.

  Atmosféru nášho Dňa Zeme si môžete pozrieť aj vo fotogalérii. environmentálny koordinátor: PaedDr. Adriána Čanecká

 • Prvouka

  Žiaci II. ročníka na hodinách prvouky pokusmi a vlastnou činnosťou zisťovali vlastnosti pôdy, oboznamovali sa s vhodnými podmienkami pre klíčenie semien a rast rastlín. p. uč. Mgr. Gonščáková, Mgr. Čanecká

 • Ostrava – Dolní Vítkovice

  Siedmaci a deviataci si v apríli boli upevniť vedomosti z techniky o výrobe železa v technickom múzeu v Dolních Vítkovicích.  Prezreli si vysokú pec, dozvedeli veľa sa zaujímavosti z praxe a života hutníkov. (Mgr. E. Nováková)

 • Druháci na pošte

  Žiaci 2. ročníka sa na hodinách slovenského jazyka učili písať na pohľadnicu blahoželanie i adresu. O tom, ako pohľadnica ďalej putuje k adresátovi sa dozvedeli dňa 18.4. 2019 na pošte v Skalitom, kde im pani Ing. Urbanová okrem iného ukázala poštársku uniformu a tašku, rôzne druhy zásielok, porozprávala im o práci poštových zamestnancov. Pani Urbanovej ďakujeme za prezentáciu i za ústretovosť. uč. Mgr. Čanecká, II.B

 • Deň narcisov - deň, kedy môže pomôcť každý

  Deň narcisov - deň, kedy môže pomôcť každý

  Aj tento rok sa  učitelia a žiaci našej školy zapojili do dobrovoľnej finančnej zbierky, ktorou  vyjadrili podporu ľuďom bojujúcim s rakovinou. Ďakujeme Vám!                  (Mgr. E. Nováková)

   

 • Krížová cesta

  V pôstnom období sa aj v škole sústreďujeme na poznanie a prežívanie Ježišovho utrpenia cez pobožnosť krížovej cesty. Žiaci sa ju spoločne modlia počas hodín náboženstva. Deviataci, šiestaci a druháci sa tento rok krížovú cestu pomodlili aj v  kostole za  doprovodu gitary a spevu. (Mgr. Padyšáková, Mgr. Gončárová)

 • Pôstna krabička pre Afriku

  Naši druháci sa zapojili do tejto charitatívnej akcie a svojím kamarátom v Afrike prispeli sumou 25 eur. Uvedomili si, že každý takýto príspevok dáva chudobným a opusteným deťom šancu na lepší život. (Mgr. Padyšáková)

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom  v zmysle Zákona č. 245/2008 § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznamuje, že dňa  24.04.2019 z organizačných dôvodov udeľuje všetkým žiakom školy voľno /riaditeľské voľno/.

 • Testovanie prírodovednej gramotnosti

  Dňa 7.2. štátna školská inšpekcia na našej škole testovala žiakov 9. ročníka v prírodovednej gramotnosti. Žiaci v porovnaní s priemernou úspešnosťou Slovenskej republiky dosiahli výborné výsledky.

  Priemerná úspešnosť za školu: 56,44% (5,84%   nad celoslovenský priemer)

  Priemerná úspešnosť Žilinského kraja: 51,2%

  Priemerná úspešnosť za SR: 50,6%

  Žiakom 9. ročníka blahoželáme a učiteľom ďakujeme za kvalitnú prípravu.

 • Spoznaj svoju obec

  Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili 2. a 3. apríla 2019 dvojdennej výchovno-vzdelávacej  exkurzie  „Spoznaj svoju obec“  s cieľom získať kognitívne vedomosti o obci Skalité v geografickej a historickej oblasti, využiť ich  v praxi a precvičiť si geografické zručnosti:  orientácia na mape, v teréne pomocou prírodných javov, buzoly a GPS.  Výstupy z exkurzie žiaci prezentovali na hodinách geografie – pracovné listy, prezentácie v powerpointe, ilustrované mapy zaujímavostí. (Zodpovední: Mgr. M. Papíková, Mgr. M. Padyšáková)

 • Telesná výchova

  Žiaci 4.A využili pekné počasie a zvolili netradičnú formu telesnej výchovy. Mgr. Petráková Iveta

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom  v zmysle Zákona č. 245/2008 § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznamuje, že dňa 03.04.2019 z organizačných dôvodov udeľuje žiakom 5. až 7. ročníka voľno /riaditeľské voľno/.

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka

  Zápis detí do 1. ročníka sa na našej škole bude konať v utorok 9. apríla 2019 o 13,30 hod. v budove tzv. starej školy. K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

  Elektronická prihláška

  Plagát

 • DEŇ VODY 2019

  DEŇ VODY 2019

  Téma tohtoročného Svetového dňa vody "Nenechaj nikoho za sebou" je venovaná naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých.

 • HODINA ZEME 2019

  HODINA ZEME 2019

  Hodina Zeme je posolstvom nádeje a činu. Zapojiť sa môžete aj Vy! 

  V sobotu, 30. 3. 2019 o 20:30 miestneho času na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete.

 • Geografická olympiáda

  Vybraní žiaci z 5.-9. ročníka sa zúčastnili okresného kola geografickej olympiády v Čadci. Gratulujeme úspešnému riešiteľovi Matúšovi Urbanovi zo 6.A.

 • 21.03.2019 - Obuj si na každú nôžku inú ponožku!

  Gestom sme vyjadrili podporu ľuďom s celoživotným zdravotným postihnutím.

 • Dekanátne kolo Biblickej olympiády

  Vo štvrtok 21. marca bojovali naši žiaci o česť školy v dekanátnom kole Biblickej olympiády. Fotografie si môžete pozrieť v galérii Dekanátne kolo Biblickej olympiády.

 • Hodina PVC v školskej dielni

  Žiaci 4.A si precvičili svoje manuálne zručnosti na hodine PVC v školskej dielni.Veľmi usilovne rezali, brúsili a lakovali. Výsledkom ich práce bol stojan na fotografie. Mgr. Petráková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria