Navigácia

 • Návšteva Jump arény v Bratislave

  V sobotu dňa 23. 10. 2021 začal aktívne pracovať športovo-turistický krúžok ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta. Naša prvá spoločná akcia sa uskutočnila v Jump aréne v Bratislave. Po vzájomnej dohode s vedením Kidshouseu sme žiakom vybavili vstup s predĺženým pobytom. Po skvelých žiackých športových výkonoch sme navštívili obchodné centrum Avion, kde žiaci zrelaxovali. Vo večerných hodinách sme sa úspešne a všetci vrátili domov. Tešíme sa spološne na ďaľšie športové podujatia.

 • Erasmus days 2021

  Vďaka projektom programu ERASMUS+, ktoré realizujeme od roku 2004, vzdelávanie na našej škole nadobudlo medzinárodný európsky rozmer. Nadviazali sme spoluprácu s mnohými európskymi školami. Pracovali sme na zaujímavých témach, tvorili spoločné produkty, spoznávali partnerské krajiny. Učitelia i žiaci nadobudli nové poznatky a zručnosti. Ich zahraničné cesty im priniesli nezabudnuteľné zážitky a nové priateľstvá.
  Aktuálne pracujeme na projekte BE MY GUIDE, ktorého nosnou témou je Kultúrne dedičstvo. Na začiatku októbra sme realizovali prvú návštevu partnerskej školy na ostrove LESBOS v Grécku.
  Vďaka projektu ERASMUS + každoročne na škole pracuje aj zahraničný dobrovoľník. V tomto roku je to Tamar Julakidze z Gruzínska.
  Počas Erasmus Days 2021 sme hovorili o našich zážitkoch a skúsenostiach s programom. Prezreli sme si prezentácie a videá z posledných ciest. Tamar nám predstavila seba a svoju krajinu. Diskutovali sme o programe Erasmus + a jeho podprogramoch. Informovali sme hostí o Európskej dobrovoľníckej službe a na záver sme absolvovali kratučký kvíz. Pre záujemcov bola k dispozícii výstava materiálov, fotiek a záverečných produktov realizovaných projektov.

 • Príhovor duchovného správcu k voľbe do rady školy

  Milí rodičia žiakov našej školy,

  V tomto školskom roku nás čaká dôležitá úloha a tou sú voľby do rady školy. Mnohí si položíte otázku: "Čo je to rada školy a prečo by som mal kandidovať?" Ako bývalý učiteľ biológie si pomôžem obrazom ľudského tela. Každé ľudské telo má dôležitý orgán a tým je srdce. Všetci vieme, že jeho úlohou je pumpovať krv do všetkých častí ľudského tela a prinášať živiny až k poslednej bunke. Keď pracuje správne, tešíme sa zdraviu, vitalite, máme energiu. Rada školy je niečo ako srdce školy. Inak by sme ju mohli nazvať ako CUORE TEAM. Úlohou tohto tímu je pravidelne sa stretávať a prinášať nápady a inšpirácie, ktoré sa stanú hnacou silou pre našu školu. COURE TEAM je miestom, kde budeme dávať dohromady myšlienky a kde sa budeme aj spoločne modliť, aby sme rozlíšili, do ktorých projektov sa pustiť a do ktorých nie. CUORE TEAM je miestom, ktoré ovplyvňuje atmosféru na škole a v konečnom dôsledku aj budúci život vašich detí. CUORE TEAM je srdcom, ktoré dáva škole život  a o to pôjde. Ak cítite v sebe pozvanie a radi by ste dali svoje nápady do rozvoja spoločného cieľa, potešíte nás. Stretnutia COURE TEAMU nebudú iba formálne, kde sa vypije káva, zje chlebíček a pôjde sa domov, to by bolo ako keby sme mali choré srdce a pocítila by to celá škola. Naše stretnutia budú o živom záujme posunúť našu školu ďalej a budeme spoločne hľadať prostriedky a možnosti k ich dosiahnutiu.

  Preto hľadáme rodičov, ktorí: majú nápady, myšlienky, neboja sa, sú otvorení novým postupom, horí im srdce pre našu školu a sú ochotní obetovať svoj čas a prídu zakaždým na stretnutie.  Ďalej tých, ktorí vedia pracovať v tíme a sú optimisti a v neposlednom rade rodičov, ktorí sa nehanbia za svoju vieru a ktorí sú ochotní sa za našu školu aj modliť.

  Ak vás naša ponuka zaujala a rozmýšľate nad ňou, nebojte sa kandidovať a staňte sa členom CUORE TEAMU, staňte sa časťou srdca školy, ktoré bude prinášať našej škole život a radosť z viery.

  (Martin Danišek, duchovný správca)

 • Voľby do rady školy

  Na základe Výzvy zriaďovateľa na uskutočnenie volieb členov Rady školy pri Základnej škole sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, ktorej uplynulo funkčné obdobie, sa 16.novembra 2021 uskutočnia voľby do RADY ŠKOLY na ďalšie štvorročné obdobie rokov 2021 – 2025. Vzhľadom k pretrvávajúcej zhoršenej epidemiologickej situácií voľba členov rady školy za rodičov sa uskutoční online formou prostredníctvom anonymného hlasovania v edupage.

  Svoj záujem kandidovať na zástupcu rodičov do Rady školy, prosíme nahlásiť škole do 2.11. 2021, elektronicky na mailovú adresu školy : ekonom@zsuskalite.edu.sk.

  Základné informácie o rade školy.

  Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a školských zariadení. Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a navrhuje zriaďovateľovi návrh kandidáta na riaditeľa. Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, prerokováva niektoré školské dokumenty.

  Rada školy má 11 členov:

  4 zvolení zástupcovia rodičov,

  2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

  1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,

  4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy

 • Poďakovanie za zapojenie sa do misijnej aktivity

  "Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." Mt 25,40. Ďakujeme tým, ktorí sa zapojili do akcie a vykonali skutok lásky. Zakúpili si misijnú čokoládku a prispeli tak krásnou sumou 405,15€ na podporu chudobných detí z celého sveta.

 • Zdravý úsmev

  Tento týždeň nás navštívili študentky zo Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi. Učili žiakov 1.-4. ročníka, ako sa majú správne starať o svoje zúbky.

   

 • Sladká pomoc

  Keďže každý z nás je od krstu misionár, pozývame všetkých zapojiť sa do misijnej aktivity. V piatok 22. októbra bude v našej škole umiestnený stánok, kde si žiaci môžu zakúpiť misijnú čokoládku. Cena jednej čokoládky je 0,50 €, z toho polovica poputuje do Afriky pre chudobné deti. Žiaci však môžu prispieť akoukoľvek sumou, a tak sa podeliť s tými najchudobnejšími.

  Viac info tu: https://misijnediela.sk/sladka-pomoc/

 • Milión detí sa modlí ruženec

  V spojení s deťmi na celom svete v aktivite "Milión detí sa modlí ruženec" sme sa dnes spoločne modlili za jednotu a pokoj vo svete, a tiež za ukončenie pandémie. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 • DEŇ POTRAVÍN

 • Tretiaci dôchodcom

  Tretiaci vyčarili úsmev na tvári našim dôchodcom. Ďakujeme p. Chlebekovej za sponzorský dar.Mgr.Petráková

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Aj tento rok pripravujeme tradičnú modlitbovú aktivitu "Milión detí sa modlí ruženec." Zúčastnia sa jej aj naši žiaci. V pondelok 18. októbra o 9:00 hodine sa spoločnepo triedach pomodlíme ruženec za mier a jednotu vo svete a ukončenie pandémie. Pozývame Vás zapojiť sa do tejto akcie. Bližšie informácie získate tu: https://acninternational.org/millionchildrenpraying/sk/ 

   

 • Srdečne pozývame na

  Každá snaha a kreativita bude odmenená. :)

 • Veselý deň zdravia v 4.A

 • Úsmev

 • Hodiny chémie.

  Keď sú nám hodiny chémie zábavou. :)

 • OVOCIE A ZELENINA

 • Pri príležitosti DŇA VĎAČNOSTI sme písali poďakovania.

 • Samotestovanie Ag testom

  Vážení rodičia!

  Samotestovanie je dobrovoľné, avšak na základe platného Školského semaforu má rodič škole potvrdzovať použitie domácich AG samotestov. V EduPage v module Žiadosti/Vyhlásenia je pripravené vyhlásenie „Domáci AG samotest – výsledok“, cez ktoré nám jednoducho oznámite vykonanie testu.

  Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR: https://youtu.be/bihiBgpM9pc

  V prípade pozitívneho výsledku:

  1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

  2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

  3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

 • Malwettbewerb 2021

  Veronika Mikulová (8.A) a Sárka Špiláková (8.A) získali poďakovanie a diplom za  účasť v medzinárodnej výtvarnej súťaži nadácie SOZIALWERK DER ACKERMANN – GEMEINDE so sídlom v Mníchove. 

 • ENGLISHSTAR

  V júni sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku "ENGLISHSTAR". Do súťaže sa zapojili žiaci z ročníkov: 3., 4., 6., 7., 8., 9. V súťaži dosiahli veľmi dobré výsledky, čím úspešne reprezentovali našu školu. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v novom šlolskom roku.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria