Navigácia

 • Umelecký prednes poézie a prózy

  Dňa 26. 2. 2021 sa v našej škole na ročníkoch 1-4 uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. Jednotlivé triedy reprezentovali žiaci: Patrik Fulier z 2. A triedy, Alexandra Vrábľová, Samuel Laš, Šimon Krčmárik, Adam Krčmárik z 3. A, Rebeka Časnochová, Lucia Hlušková, Tomáš Kysa a Stanislav Gonščák z 3. B,  Tatiana Mikulová, Vanessa Anna Gregušová, Lucia Matyšáková zo 4. A, Dária Staňová a Karin Rotková zo 4. B.

  V kategórii POÉZIA porota uznala za najlepší prednes báseň „Paparazzi“ v podaní Lucky Hluškovej.

  V kategórii PRÓZA sa najlepšie umiestnila Karin Rotková s príbehom „Ako si vychovať brata.“

  Všetkým úspešným recitátorom srdečne blahoželáme!

 • Vyučovanie od 1.3.2021

  Vzhľadom na nelepšiacu sa epidemiologickú situáciu zostávame v nastavenom režime:

  Žiaci 1. stupňa sa vzdelávajú prezenčne a žiaci 2. stupňa dištančne.

  Pri nástupe žiaka 1.-4. ročníka do školy je potrebné preukázať sa opäť čestným vyhlásením o bezinfekčnosti a doložiť kópiu dokladu o negatívnom teste zákonného zástupcu, nie starším ako 7 dní. Požadované doklady je možné zaslať aj elektronicky (návod). Nezabudnite však priložiť aj súbor – kópiu dokladu !

  Otestovať sa bude možné v sobotu 27.2.2021 v čase od 8.00h do 18.00h. Obec zriadi odberové miesto na testovanie  v priestoroch našej školy (budova ročníkov 5.-9.) pre všetkých občanov, bez nutnosti prihlásiť sa na odber. (bližšie info)

 • Organizácia vyučovania od 22.2.2021

  Od pondelka 22. februára žiaci prvého stupňa základnej školy (ročníky 1.-4.) pokračujú v prezenčnom vzdelávaní v škole. Starší žiaci roč. 5.-9. ešte pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Pri nástupe žiaka 1.-4. ročníka do školy je potrebné preukázať sa opäť čestným vyhlásením o bezinfekčnosti a doložiť kópiu dokladu o negatívnom teste zákonného zástupcu, nie starším ako 7 dní  alebo vyplniť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti v časti o platnej výnimke. (výnimky z testovania)

  V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť čestné vyhlásenie, môžete si ho vyzdvihnúť a vyplniť v pondelok 22.2. od 7,00 hod. pred budovou školy, zároveň budete mať možnosť prekopírovať si potrebné doklady.

  Požadované doklady je možné zaslať aj elektronicky najneskôr v nedeľu 21. 2.2021 do 20,00 hod.  (návod) Nezabudnite však priložiť aj súbor – kópiu dokladu !

  Žiak, ktorý sa nepreukáže danými dokladmi, sa nemôže zúčastniť prezenčného vyučovania v škole.

  cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

  informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase.pdf (táto príloha má len informatívny charakter)

 • Dôležité !

  Vážení rodičia!

  Na základe rozhodnutia ministra školstva v zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ je potrebné pri nástupe žiaka 1.-4. ročníka do školy preukázať sa čestným vyhlásením o bezinfekčnosti a doložiť kópiu dokladu o negatívnom teste zákonného zástupcu, nie starším ako 7 dní  alebo vyplniť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti v časti o platnej výnimke. (výnimky z testovania)

  V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť čestné vyhlásenie, môžete si ho vyzdvihnúť a vyplniť v pondelok 8.2. od 7,00 hod. pred budovou školy, zároveň budete mať možnosť prekopírovať si potrebné doklady.

  Požadované doklady je možné zaslať aj elektronicky najneskôr v nedeľu 7. 2.2021 do 20,00 hod.  (návod) Nezabudnite však priložiť aj súbor – kópiu dokladu !

  V prípade výsledku testu v SMS-ke je potrebné urobiť jej screenshot.

  Žiak, ktorý sa nepreukáže danými dokladmi, sa nemôže zúčastniť prezenčného vyučovania v škole.

  cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

  informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase.pdf (táto príloha má len informatívny charakter)

 • Návrat do školy 8.2.2021

  Návrat do školy 8.2.2021

  Od pondelka 8. februára sa opäť otvorí prvý stupeň základnej školy (ročníky 1.-4.).  Podmienkou je, aby okrem učiteľov a nepedagogických zamestnancov, bol otestovaný aspoň  jeden rodič žiaka. Povinnosť testovania aspoň jedného rodiča v zdieľanej domácnosti sa bude dokladovať prostredníctvom čestných vyhlásení. V prevádzke bude aj školský klub detí a školská jedáleň. Do školskej jedálne sú automaticky prihlásení všetci žiaci. V prípade, že žiak od pondelka nenastúpi do školy, je potrebné odhlásiť žiaka zo stravy v školskej jedálni. Starší žiaci roč. 5.-9. ešte zostanú na dištančnom vzdelávaní.  

  Kde sa môžete otestovať?

  Obec zriadi odberové miesto na testovanie  v priestoroch našej školy (budova ročníkov 5.-9.) pre všetkých občanov, bez nutnosti prihlásiť sa na odber. Otestovať sa bude možné v sobotu 6.2.2021 v čase od 8.00h do 18.00h.

  Okrem toho je možné využiť aj mobilné odberné miesto v centre obce Skalité, kde sa vybavíte aj cez víkend (potrebné sa vopred prihlásiť).

 • Zmena termínov podávania prihlášok na stredné školy

  Zmena termínov podávania prihlášok na stredné školy

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ v SR zo dňa 26. 01. 2021 dochádza k zmene termínov podávania prihlášok na stredné školy.

  1. stredné školy zverejnia kritériá prijatia na všetky odbory na svojich webových stránkach:       26. 02. 2021

  2. zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ:                                                    do 08. 04. 2021

  3. riaditeľ školy zašle prihlášky žiakov na stredné školy:                                                         do 16. 04. 2021

  4.  prvé kolo prijímacích skúšok:                                                                  1. termín -  03. 05. - 04. 05. 2021

                                                                                                                         2. termín  - 10. 05. - 11. 05. 2021

  5. talentové skúšky:                                                                                     1. termín - 05. 05. - 07. 05. 2021

                                                                                                                         2. termín - 12. 05. - 14. 05. 2021

  6. celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka:                                                              09.06. - 10.06.2021

  7. druhé kolo prijímacích skúšok:                                                                                                 22.06.2021

   

  ZDROJ: MŠVVaŠ SR prijimacie-konanie

   

  Na duálne štúdium je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku do 18. 03. 2021 (Shaeffler - KNM) a prihlášky na štúdium do ČR (SOŠ Jablunkov) do 01. 03. 2021.

   

  Doporučujeme si horeuvedené rozhodnutie pozrieť aj s prílohami:

  Príloha č. 1 - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor

  Príloha č. 2 - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti študovať príslušný odbor

  Príloha č. 3 - potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

  Všetky informácie nájdete na webstránke:

   

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/

   

  Doporučujeme aktuálne sledovať stránky škôl, o ktoré majú Vaše deti záujem!

 • Okresné kolo olympiády z anglického jazyka

  Okresné kolo olympiády sa uskutočnilo 13.01.2021 online formou. Našu školu reprezentovali žiaci v oboch kategóriách. V kategórii 1.A obsadil Ján Bosák 4. miesto a v kategórii 1.B sa Timotej Frollo umiestnil na 3. mieste.

  Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme ku skvelému  výkonu!

 • Olympiáda z anglického jazyka

  Olympiáda z anglického jazyka

  Cudzie jazyky sú neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacieho systému na našich školách. Poskytujú žiakom vedomosti, ktoré im umožnia rozširovať svoje obzory a vedomostne rásť aj v budúcnosti pri ďalšom štúdiu, či v práci. Jedným z dominantných cudzích jazykov je angličtina.
  Každý rok sa na našej škole organizuje aj školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Jeho úlohou je preveriť vedomosti žiakov z tohto jazyka. Tohtoročné kolo sa uskutočnilo v piatok, 20.11, 2020. Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž pre talentovaných žiakov, ktorej úlohou je testovať zručnosti a jazykové schopnosti žiakov nad rámec učebných osnov. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov našej školy, ktorí súťažili v dvoch kategóriách: v kategórii 1A žiaci 5. – 7. ročníka a v kategórii 1B súťažili žiaci 8. a 9. ročníka.
  Obsah olympiády tvorila písomná časť. Cieľom písomnej časti bolo preveriť jazykové schopnosti. Na základe bodového hodnotenia, sú výsledky nasledovné:

  Kategória 1 A

  1. Ján Bosák, 7. A          
  2. Klára Straková, 7.A        
  3. Veronika Časnochová, 5.B               

  Kategória 1B

  1. Timotej Frollo, 8.A
  2. Henrieta Truchlíková, 9.A

  3. Simona Lašová, 8.A

  Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť!

 • Vyučovanie od 18.1.2021

  Vyučovanie od 18.1.2021

  Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení. Vzhľadom k tomu bude vyučovanie žiakov 1. aj 2. stupňa naďalej prebiehať dištančnou formou z domu.

 • Vyučovanie od 11.1.2021

  Na základe rozhodnutia ministra školstva od 11.01.2021 bude vyučovanie žiakov 1. aj 2. stupňa prebiehať dištančnou formou z domu. Žiaci 1. stupňa dostanú bližšie informácie od triednych učiteľov prostredníctvom edupage. Žiaci 2. stupňa pokračujú vo vyučovaní spôsobom ako pred vianočnými prázdninami.

  Školy mali možnosť otvoriť školské kluby detí pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Naša škola vzhľadom na nezáujem rodičov takýto školský klub neotvorí. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR.

  Vyučovanie od 18. januára by podľa plánu mohlo vyzerať nasledovne:

  Obnoví sa vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu.

  Druhý stupeň základných škôl pokračuje vo vzdelávaní dištančne. Na prezenčnú formu vzdelávania by mal prejsť od 25. januára, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

 • Vianočné prianie

 • Radostná škola s Danielom Hevierom

  Radostná škola s Danielom Hevierom

  Žiaci 1. A triedy našej školy sa zapojili do projektu Radostná škola s Danielom Hevierom. Cieľom projektu je zachytiť u detí zvedavosť a sociálne väzby.

       Od septembra sa snažia riešiť úlohy plynúce zo stretnutí učiteľov z celého Slovenska s autorom projektu. Témy sú rôznorodé, často sa dotýkajú bežných vecí nachádzajúcich sa okolo detí. Popri tom sa oboznamujú s dielami Daniela Heviera. Za najzaujímavejšiu prváci považovali aktivitu s fotografiami z detstva svojich rodičov a prarodičov. Pozorovali podobnosti spolužiakov s rodičmi a starými rodičmi.

        Práca na projekte deti zaujíma, učí ich vyhľadávať a triediť nové poznatky, dáva priestor ich fantázii, buduje schopnosť prezentácie.  

       PaedDr. Adriána Čanecká

 • Advent v škole

  Inšpirovali sme sa farskou aktivitou Adventné semienka nádeje a umožnili sme žiakom v triedach ozdobiť adventný veniec, či vianočný stromček  dobrými skutkami.  Aktivít, z ktorých sa dalo vyberať, bolo naozaj veľa.  Žiaci si mohli všímať potreby druhých, rozveseliť  kamaráta, pohrať sa so súrodencom,  súkromne sa pomodliť, zúčastniť sa na sv. omši, pomôcť s domácimi  prácami. Mnohí žiaci   boli veľmi  aktívni a aj vďaka nim sme prežili príjemné adventné obdobie.

                                                                                Tr.učiteľky  3. a 4. ročníkov

 • Pytagoriáda žiakov 2.stupňa

  V dňoch 9. a  10. decembra 2020 prebehlo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda pre žiakov 2. stupňa základných škôl.  Nakoľko prebieha dištančné vzdelávanie, žiaci riešili úlohy v online priestore. Do súťaže sa prihlásilo 26 žiakov z ročníkov 5.-8. a z nich úspešnými riešiteľmi boli 10 žiaci:

  • Kategória P5 – Bianka Gonščáková (5.B), Izabela Slichová (5.B), Dávid Choluj (5.B)
  • Kategória P6 – Aneta Filová (6.A), Zuzana Gonščáková (6.A)
  • Kategória P7 – Michal Gonščák (7.A), Klára Straková (7.A), Emma Čanecká (7.A)
  • Kategória P8 – Adam Truchlík (8.A), Matúš Urban (8.A)

  Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

 • Zmena v organizácii prázdnin

  Zmena v organizácii prázdnin

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu svojím rozhodnutím zo dňa 11.12.2020 rozhodol o zmene v organizácii vianočných  prázdnin a to nasledovne:

  Vianočné prázdniny začínajú dňa 21. 12. 2020 (pondelok) a končia 08. 01. 2021(piatok). Posledný deň školského vyučovania pred vianočnými prázdninami je 18. december 2020 (piatok) a prvý deň nástupu do školy je 11. január 2021 (pondelok).

  Zároveň rozhodol o tom, že polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.

 • Tretiacke gesto

  Žiaci 3.A triedy sa spolu s triednou učiteľkou a asistentkou zapojili do projektu, ktorý usporiadal obecný úrad pod názvom "Láska v krabici". Chceli sme potešiť a spríjemniť vianočný čas seniorom drobnými darčekmi. Rovnako sme odovzdali aj dva balíčky charite, ktorá pomáha sociálne slabším rodinám v obci. Veríme, že toto naše malé, ale od srdca pripravené gesto ich poteší.

  Ferjancová Katarína

 • Pytagoriáda pre 3. a 4. ročník

  Dňa 9. 12. sa uskutočnilo na 1. stupni školské kolo Pytagoriády. Matematickú súťaž riešilo 9 tretiakov a 14 štvrtákov. Úspešnými riešiteľmi sa stali :

  3. ročník:

  Samuel  Laš  - 22 bodov

  Adam  Krčmárik   – 20 bodov

  Martin  Stenchlák  – 20 bodov

  Lucia  Hlušková  – 18 bodov

  Stanislav  Gonščák  – 18 bodov

   

  4. ročník

  Daniel  Straka – 23 bodov

  Tomáš  Gonščák – 22 bodov

  Karin  Rotková – 19 bodov

  Patrik  Škerenčák – 19 bodov

  Lukáš  Petrák – 17 bodov

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným riešiteľom gratulujeme.

  Mgr. Paula Čanecká

 • Výsledky ankety a rozhodnutie

  V uplynulých dňoch prostredníctvom ankety oslovila škola všetkých zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za vyjadrenie Vašich postojov. V ankete sme sa pýtali, či mám záujem o prezenčné vyučovanie pred Vianocami s podmienkou testovania alebo chcem pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

  Zo všetkých zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa:

  41,5 % súhlasilo s testovaním a prezenčným vyučovaním

  45,9 % nesúhlasilo s testovaním a zvolilo pokračovanie v dištančnom vzdelávaní

  12,6 % sa nevyjadrilo.

  Z uvedeného vyplýva, že škola do Vianočných prázdnin nebude organizovať testovanie a nástup žiakov 2. stupňa do školy a naďalej budeme pokračovať v rozbehnutom dištančnom vzdelávaní. Uvedomujeme si, že záujem o prezenčné vzdelávanie je, ale bez povinného testovania. Žiaľ, takáto možnosť momentálne neexistuje.

 • "Láska v krabici "

  Pod týmto názvom sa skrýva benefičná vianočná zbierka v  našej obci. Aj my, žiaci 2.A  sme chceli vyčariť úsmev na tvári seniorov alebo rovesníkom zo sociálne odkázaných rodín.  Darčekovú škatuľu sme naplnili sladkým, slaným, hrejivým, voňavým... Osobne sme odovzdali tento darček p. starostovi, ktorý ho daruje do tých správnych rúk.Mgr. Petráková Iveta

 • Príchod sv. Mikuláša na našu školu

  Aj tento školský rok vedenie našej školy privítalo na území našej školy sv. Mikuláša. Žiaci i zamestnanci školy sa veľmi potešili, pretože každého z nich spolu s anjelmi obdaril darčekom. Deti sa dozvedeli nové zaujímavosti zo života tohto svätca, ktorý je i v dnešnej dobe veľmi obľúbený a známy svojou štedrosťou. :)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria