Navigácia

 • Triedna obnova ôsmakov

  Naši ôsmaci strávili dnešné dopoludnie na fare. Postupne sme odhaľovali príbeh neznámeho chlapca (dostal meno Igor) a uvažovali nad tým, ako mu pomôcť. Fotografie z obnovy si môžete pozrieť v galérii Triedna obnova ôsmakov.

 • Lyžiarsky výcvik

  V dňoch 21. - 25. januára 2019 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Snowparadise Veľká Rača Oščadnica.

 • Koláčikom prispej núdznym

  V dňoch 17. a 18. decembra sa v našej škole uskutočnil už tradičný projekt s názvom „Koláčikom prispej núdznym“, spojený s návštevou Domu charity sv. Gianny v Čadci. Žiaci 5.A spolu s triednou p. učiteľkou Jopčíkovou mali pripravený vianočný program pre klientov tohto centra. Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým žiakom a ich rodičom za pomoc pri organizovaní akcie – najmä pečením koláčov. Ďakujeme taktiež všetkým, ktorí prispeli na túto zbierku. Výťažok 236 € putuje na potreby našich žiakov v núdzi.

 • Mikuláš

  Do galérie Mikuláš 2018 boli pridané fotografie.

 • Prednáška – prevencia šikanovania

  Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka sa zúčastnili prednášky v rámci prevencie šikanovania na našej škole. V dvojhodinovom bloku sa každému ročníku venovali pracovníčky z CPPPaP v  Čadci, ktoré sme na túto prednášku pozvali. ( T. Krupíková – kordinátor prevencie)

 • Tvorivo na technike

  Skupina žiakov šiesteho ročníka na hodinách techniky zhotovovala adventné vence. Mali veľkú radosť z práce a hlavne z hotového výrobku, ktorý sa im vydaril a mohli si ho zobrať domov. ( T. Krupíková)

 • Zábavná chémia

  Siedmaci na hodinách chémie spoznávajú jej čaro aj zábavnou a hravou formou. V galérii Zábavná chémia si môžete pozrieť fotografie.

 • Súťaž o najkrajší ruženec

  Počas celého októbra prebiehala v rámci našej školy súťaž „O najkrajší ruženec.“ Žiaci sa mohli zapojiť vlastnoručne vyrobeným ružencom podľa vlastnej fantázie. Výsledkom sú rôzne nádherné, pestré, malé i veľké ružence, ktoré sú momentálne vystavené vo farskom kostole. Celkovo sa do súťaže zapojilo 44 žiakov. Ďakujeme všetkým za účasť a námahu a taktiež rodičom za pomoc pri vytváraní týchto diel.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom  v zmysle Zákona č. 245/2008 § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznamuje, že dňa 21.11.2018 z organizačných dôvodov udeľuje žiakom 6. až 9. ročníka voľno /riaditeľské voľno/.

 • Technika na SOŠt v Čadci

  Žiaci deviateho a ôsmeho ročníka sa zúčastnili praktického vyučovania  techniky na SOŠt v Čadci. Pod vedením majstrov odborného výcviku pracovali v kovodielni, kde si každý vyrobil svietnik, v elektrodielni  pracovali so spájkovačkou na obvode z polovodičov.                       

                                                                                                                                         Mgr. Nováková E.

 • PROJEKT REVOLUTION TRAIN

  Deviataci a ôsmaci našej základnej školy sa dňa 26.10.2018 zúčastnili  exkurzie ,,Protidrogový vlaku“ v Čadci  v rámci prevencie proti drogám.Cieľom tejto zážitkovej exkurzie bolo, aby žiaci videli, počuli a presvedčili sa, aké nebezpečné je siahnuť na drogy, ako nevinne to začína a aké fatálne následky z toho sú.Exkurzia sa im veľmi páčila, bol to pre nich silný zážitok.Mnohí chcú v budúcnosti vlak navštíviť znova. (Ing. T. Krupíková, koordinátor prevencie)

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na plenárne i triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 6.11.2018 (v utorok) o 15,30 hod. na chodbe na 1. poschodí v tzv. novej škole. Tešíme sa na vašu účasť!  Pre vaše dieťa je veľmi dôležité, aby ste vo výchove spolupracovali so školou, aby ste sa viacej dozvedeli o fungovaní školy, aktivitách a smerovaní školy.

 • Záložka do knihy spája školy

  Záložka do knihy spája školy

  Žiaci a učitelia prvého stupňa sa zapojili do deviateho ročníka projektu vyhláseného Slovenskou pedagogickou knižnicou v BratislaveKnižnicou Jiřího Mahena v Brne pri príležitosti Mezinárodného mesiaca školských knižníc. Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania. 

  PaedDr. Adriána Čanecká

 • Dve tváre slobody - Kuba

  Žiaci 9.ročníka sa zúčastnili už na 4. ročníku vzdelávacieho projektu Svet okolo nás s názvom Kuba – dve tváre slobody. Okrem zaujímavostí z geografie a histórie sa žiaci oboznámili s  ekonomickým životom  tejto nevšednej krajiny a jeho dopadom na životnú úroveň obyvateľstva. (Mgr. M. Papíková)

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Tento rok sme sa opäť pripojili k celosvetovej aktivite Milión detí sa modlí ruženec. 18. 10. o 9.00 sme sa zhromaždili na chodbe školy a spoločne sme sa modlili posvätný ruženec za mier a pokoj vo svete.

 • Vysoké Tatry

  Dňa 12. 10. žiaci 5. ročníka spojili praktickú časť účelového cvičenia s geograficko-literárnou exkurziou vo Vysokých Tatrách. Zubačkou sa vyviezli zo Štrby na Štrbské Pleso, pešo vyšliapali k Chate pod Soliskom. Po namáhavom výstupe im bol odmenou nádherný výhľad. Spiatočnú cestu spod Soliska si užívali na lanovke. Vo vlaku domov si všetci vypracovali pracovný list, v ktorom si zopakovali, čo si zapamätali z uplynulého dňa.

 • Účelové cvičenie

  V dňoch 11. a 12. októbra sa konalo na 2. stupni účelové cvičenie zamerané na ochranu človeka a prírody. Vo štvrtok sa žiaci v teoretickej časti dozvedeli dôležité informácie zo zdravotnej, civilnej, dopravnej výchovy, ako aj čo-to o pravidlách pohybu a pobytu v prírode.

  Na druhý deň si teóriu vyskúšali v praxi. Na futbalovom ihrisku prechádzali cez 4 stanovištia, na ktorých si precvičili jazdu na kolobežke, orientáciu v teréne, základy civilnej ochrany či prvú pomoc pri bežných úrazoch. Všetci mali priestor aj na športové hry a aktivity.

 • Projektový deň na Koščelisku

  Dňa 10.10. 2018 sme spustili na našej škole projekt „Koščelisko“. Žiaci ročníkov 5.-9. absolvovali blokové vyučovanie, ktoré sa uskutočnilo v historicky zaujímavej časti Skalitého nazvanej Koščelisko, a to sa nachádza pod vrchom Oselné. Toto miesto sme si „adoptovali“, vyčistili sme ho,  postavili sme tam veľký kríž a informačnú tabuľu s legendou a popisom miesta. Úvodnej časti sa zúčastnil aj pán farár, ktorý kríž a toto miesto posvätil.  V priebehu šk. roka plánujeme na Koščelisku zriadiť tzv. učebňu v prírode, kde budú prebiehať aktivity ako blokové a zážitkové vyučovanie. Rátame aj s pomocou obecného úradu, ktorý nám už finančne prispel a prispeje na osadenie lavíc a úpravu prameňa, ktorý na tomto miest vyviera. Učitelia viacerých predmetov sa pospájali a pripravili zaujímavé bloky pre rôzne ročníky, napr.: zisťovanie vzdialenosti, teploty vody, ovzdušia, topografia a popis terénu, poznávanie rastlín a preklad názvov do AJ, botanika – anatómia lístia zo stromov, história poľnohospodárstva v Skalitom, reťazové osídlenie obce.

  Zodpovední: Mgr. M. Padyšáková, Mgr. M. Papíková

 • Siedmaci v planetáriu

  Siedmaci v planetáriu

  .Koncom  septembra sa siedmaci a pár deviatakov zúčastnili exkurzie v Krajskej hvezdárni a planetáriu v Žiari nad Hronom. Vo hviezdnej sále sme si pozreli Program Universum, v UFO sále sme sa venovali telesám  Slnečnej sústavy, jesenné počasie sme“ zisťovali“ na meteorologickej stanici.

  Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v kremnickej mincovni. Videli sme starý spôsob výroby mincí, prešli sme aj novú, modernú linku, na ktorej sa razia mince do celého sveta.

  Neďaleko centra Kremnice v  banskom múzeu - štôlňa Andrej sme sa oboznámili s históriou dobývania zlatej a striebornej rudy.                                                             Mgr. Erika Nováková

    

 • Pútnický výlet ôsmakov na Skalku a Budkov

  Do galérie Pútnický výlet ôsmakov na Skalku a Budkov boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria