Navigácia

 • Koláčikom pomôž núdznemu

  Z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii akcie „Koláčikom pomôž núdznemu“. Ďakujeme za všetky darované koláčiky a predovšetkým za ich kúpu. Výťažok je 3 383,25 €. Sumu 1 000 € venujeme na podporu detí z našej školy a sumu 2 383,25 € rod. Stenchlákovej po požiari RD. Pán Boh zaplať

 • Výsledky Testovania 9

  Žiaci 9. ročníka našej školy opäť dosiahli nadpriemerné výsledky v celoslovenskom Testovaní 9. Mimoriadny výsledok mal Ján Bosák so 100 % úspešnosťou z matematiky. Gratulujeme!

 • Voľné pracovné miesta

  Škola prijme do pracovného pomeru:  

  Školského špeciálneho pedagóga od 01.09.2023. Pracovný pomer na plný úväzok na dobu určitú.
  Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z. Prax vítaná. 
   

  Upratovačku od 01.08.2023. Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou získania pracovného pomeru na dobu neurčitú - 6 hodinový denný pracovný čas.                      

   

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • štruktúrovaný životopis,

  • doklady o ukončenom vzdelaní,

  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Požadované doklady posielajte do 16. 06. 2023 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk, tel. kontakt: 041/43 76 101, mobil: 0911 250 92

 • Exkurzia do Osvienčimu

  Žiaci ôsmeho a deviatého ročníka sa zúčastnilil 15. mája exurzie do Osvienčimu. Počas druhej svetovej vojny bol v meste Osvienčim v areáli bývalých kasární vybudovaný koncentračný tábor Auschwitz I. Vedľa neho neskôr postavili rozsiahlejší komplex, ktorý nazvali Auschwitz II - Birkenau. Podľa odhadov v tábore zomrelo asi 1,1 milióna mužov, žien a detí z rôznych kútov Európy. Dnes je koncentračný tábor Osvienčim - Brzezinka zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Bol to pre nás silný citový zážitok. 

 • ENGLISHSTAR

  V týchto dňoch si žiaci I. aj II. stupňa zmerali sily v súťaži ENGLISHSTAR, kde si preverili svoje znalosti anglického jazyka.

 • Geografická olympiáda

  Gratulujeme Alexandre Kratkovej z 5.A, ktorá sa na okresnom kole Geografickej olympiády umiestnila na 2. mieste.

 • Matematická olympiáda

  Daniel Kratka (7.A) je úspešným riešiteľom okresného kola Matematickej olympiády. Získal krásne 3. miesto. 

  Gratulujeme!

 • Biologická olympiáda

  Veronika Mikulová (9.A) a Mariana Kratková (9.A) sú úspešnými riešiteľkami okresného kola BIO olympiády kategória E-geológia. Získali štvrté miesto (Mariana Kratková) a piate miesto (Veronika Mikulová).

  GRATULUJEME!

 • Chemická súťaž

  Žiačky 7. ročníka sa stali úspešnými riešiteľkami chemickej súťaže PERIODICKÁ TABUĽKA PRÍRODY. Našu školu reprezentovali tieto tímy žiačok: Monika Martiniaková a Stelka Mullerová, Mirka Martiniaková a Veronika Ohradková, Izabela Slichová a Bianka Gonščáková, Viki Chlebeková a Saška Šimaliaková.

  GRATULUJEME!

 • Deň Zeme 23

  Každý rok 22. apríla je Deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na znečisťovanie životného prostredia. V škole sa venujeme rôznym projektom o ochrane životného prostredia a nevynecháme aj praktickú realizáciu v teréne.  

 • Darujte našej škole 2 % z Vašej dane

  Darujte našej škole 2 % z Vašej dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov aj našej škole. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy. Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. ĎAKUJEME.

 • Poďakovanie

  Pri príležitosti Dňa narcisov 2023 sme v našej škole vyzbierali 345 €. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na pomoc v boji proti rakovine.

 • Deň narcisov 2023

  Na Slovensku pribudne ročne okolo 40 000 onkologických pacientov. Život občas "bodne", obráti sa naruby, a to v mnohých prípadoch oznámenia onkologickej diagnózy. Liga proti rakovine ďakuje všetkým, ktorí sa na „život z inej strany“ dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.

   

  NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ DOBROVOĽNÝM PRÍSPEVKOM DŇA 20. 04. 2023 AJ V NAŠEJ ŠKOLE!

   

 • POKYNY K STRAVOVANIU od 1.5.2023

  Pripomíname, že od 1.5.2023 dochádza k zavedeniu plošného poskytovania dotácie na stravu. Pre uplatnenie si dotácie na stravu pre vaše dieťa je nevyhnutné požiadať o dotáciu, a to prostredníctvom edupage (v module Žiadosti / Vyhlásenia = žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu – NÁVRATKA). Zároveň je potrebné vyplniť a do 27.04.2023 odovzdať v školskej jedálni zápisný lístok. Zápisný lístok si vyplní len nový stravník, ktorý sa tento školský rok nestravoval.

  PLATBY:

  Jednorazová platba:                     1. – 4.ročník                    44,00€ (20x1,70=34,00+10)

                                                         5. –  9. ročník                    48,00 € (20x1,90=38,00+10)

  Jednorazová platba je réžia 10,00€ na máj + jún (5,00€/mesiac) a záloha na neodhlásené obedy na 20 dní. Keď nie je žiak v škole a neodhlási sa zo stravy na ten deň nie je možné uplatniť dotáciu. Preto zodpovedne odhlasujte obedy. Preplatky sa budú vyúčtovávať v mesiaci júl na základe žiadosti zákonného zástupcu. Platby uskutočnite do 25.apríla 2023.

  ČISLO ÚČTU ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:  SK59 0200 0000 0019 4400 5858

  Ako variabilný symbol uveďte osobné číslo stravníka a do poznámky meno dieťaťa a triedu.

  ODHLASOVANIE:

  Odhlásiť zo stravy treba žiaka 1 deň vopred do 13:30 na nasledujúci deň. Výnimka je pondelok kedy sa dá odhlásiť  do 07:30 hod. Ak sa stravník nestihne včas odhlásiť z dôvodu náhleho ochorenia môže sa mu strava podať do obedára len v prvý deň, inak treba stavu odhlásiť! Za včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje. Odhlásiť možno cez web, osobne v ŠJ alebo telefonicky na čísle 041/4376270.

  Zápisný lístok

 • FINALISTI celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 9

  FINALISTI celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 9

  Práce, ktoré získajú do 15. mája 2023 do 12.00 hodiny najviac lajkov vo verejnom hlasovaní na facebookovom profile RAABE, budú odmenené.

  Prosíme o lajky a zdieľanie.

   

  3.A Matúš Špilák č. 060

  https://www.facebook.com/photo/?fbid=611990534278344&set=a.612003117610419

   

  3.A Mia Majchráková č. 190

  https://www.facebook.com/photo/?fbid=611994684277929&set=a.612003117610419

   

  4.A Filip Kultan č. 103

  https://www.facebook.com/photo/?fbid=612007480943316&set=pcb.612014777609253

   

  4.A Agáta Marjaková č.152

  https://www.facebook.com/photo/?fbid=612008857609845&set=pcb.612014777609253

   

  4.A Klára Stenchláková č. 171

  https://www.facebook.com/photo/?fbid=612009417609789&set=pcb.612014777609253

   

 • „Veľkonočné plávanie“ žiakov ZŠ

  Dnes 14. 04. 2023 sme sa s našími žiakmi zúčastnili plaveckých závodov žiakov ZŠ. Za účasti kvalitnej konkurencie 12 ZŠ horných Kysúc sa darilo aj našim plavcom.

  V kategórií chlapcov 6. - 7. roč. vybojoval 2. miesto Marek Ivan v oboch disciplínach 50 m kraul, 50 m prsia strieborné madaile. V silnej konkurencií kategórie chlapcov 8. - 9. roč. sa nestratil ani Samuel Goralka - 8. miesto 50m prsia. Svoje kvality ukázali v závode dievčat 8. - 9. roč. na 50m prsia žiačky 8. roč. Zuzana Gonščáková (8. miesto) a Viktória Staňová (9. miesto). Vynikajúca bola aj Lucia Hlušková, ktorá v kat. dievčat 5. roč. na 25m voľnym spôsobom finišovala na 9. mieste.

  Marekovi gratulujeme a ostatným žiakom prajeme úspešné štarty i do budúcna.

   

 • Ocenenie učiteľa našej školy.

  Dňa 11. 04. 2023 bola v Žiline ocenená naša dlhoročná kolegyňa pani učiteľka Mgr. Miladka Kadelová. Cenu za jej celoživotný profesionálny prínos pre ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité jej osobne udelil žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Ďakujeme za jej úsilie a námahu počas jej pedagogického pôsobenia na našej cirkevnej škole.

 • Veľkonočné prianie

 • Zápis do prvého ročníka

  Dňa 4. apríla sa uskutočnil zápis detí do prvého ročníka. Naši žiaci si pre nich pripravili krátky program, v ktorom im ukázali, čo ich čaká v prvej triede.

 • Prváci v školskej knižnici

  Z našich prvákov sa už pomaly stávajú čitatelia.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria