Navigácia

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Novinky

 • V piatok 4.10.2019 sa žiaci z piateho až deviateho ročníka zúčastnili preventívnej prednášky ,, Život bez drog”. Zaujímavou formou sa dozvedeli o škodlivosti drog na organizmus aj na kvalitu života človeka. Viac informácii možno získať na stránke: www.bezdrog.sk (Ing. T. Krupíková, koordinátorka prevencie)

 • Siedmakom pribudol nový predmet Chémia. No nemohli sme ho začať inak ako pokusmi - jednoduchými a farebnými. Úsmev na tvárach nadšených žiakov prezrádza spokojnosť. Dúha z cukríkov sa podarila a to je super, pretože prvý úspech je dôležitý a motivujúci.Ďalej zvedavo a s nadšením pokračovali pozorovaním a experimentovaním chemických látok.Verím, že sa stane chémia pre mnohých zaujímavou a stále ešte úplne neprebádanou. (Ing. T. Krupíková)

 • V 5.A triede máme veľmi šikovných a tvorivých žiakov. Na hodinu hudobnej výchovy si v rámci rytmizácie priniesli vlastnoručne vyrobené hudobné nástroje, na ktorých si spoločne zahrali. K tomu aj pekne zaspievali. Týmto sa chceme poďakovať aj všetkým rodičom, ktorí pomáhali svojim deťom. Hudobné nástroje boli naozaj rozmanité a originálne.

  (Mgr. M. Jopčíková)

 • Dňa 19.9. 2019 navštívili žiaci 8. ročníka pútnické miesto Skalku nad Váhom. Žiaci našej školy sa tu každoročne stretávajú s učiteľmi a duchovnými predstaviteľmi našej obce, aby si spolu uctili pamiatku patrónov našej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta. V jaskynnej kaplnke, ktorá bola súčasťou prehliadky, neskôr p. kaplán Alojz Mičieta odslúžil aj svätú omšu. Po omši sa boli prejsť po okolí Skalky. Na spiatočnej ceste navštívili za krásny spev na omši aj OC Laugarício.

  Aneta Lašová, 8. A

 • Riaditeľstvo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom v zmysle Zákona č. 245/2008 § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa 27.09.2019 z organizačných dôvodov udeľuje voľno všetkým žiakom školy (riaditeľské voľno).

 • Finančná gramotnosť

  Dňa 16.9. 2019 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili blokového vyučovania na tému Finančná gramotnosť. Do školy k nám opäť zavítali študenti Obchodnej akadémie z Čadce. Žiaci sa na začiatku dozvedeli základné pojmy týkajúce sa tejto problematiky. Potom si jedna skupina pozrela prezentáciu o platobných kartách a druhá skupina o zakladaní fiktívnej firmy. Nasledovali rôzne aktivity na dané témy, po ktorých sa skupiny vymenili, aby absolvovali obidve časti. Ich reakcie po skončení akcie boli pozitívne a radi by sa ešte touto formou vzdelávali aj v budúcnosti. (Mgr. M. Padyšáková)

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

  Milí žiaci a rodičia!

  Školský rok otvárame svätou omšou v pondelok 2. septembra 2019 o 8,00 hod. vo farskom kostole.

  Prosíme všetkých žiakov, aby sa zhromaždili o 7,45 hod. na námestí pred budovou starej školy. Na svätú omšu pôjdu v sprievode svojich triednych učiteľov. Žiaci prvého ročníka prídu na sv. omšu do kostola so svojimi rodičmi. Prosíme prváčikov, aby si so sebou priniesli aj školskú tašku a peračník.

  Po sv. omši sa uskutoční slávnostné otvorenie nového školského roka na námestí pred budovou starej školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria