Navigácia

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101

Novinky

 • Veľmi sa tešíme, že po vyše 50. rokoch, kedy sa našli prvé dokumenty o návrhoch výstavby telocvične, sme sa dopracovali k jej realizácií. Veríme, že najviac sa tešia naši žiaci, učitelia, ale aj obyvatelia Skalitého, ktorí budú môcť využívať priestory športovej haly. Úprimne ďakujeme pani starostke a obecnému zastupiteľstvu za aktívne pričinenie sa k realizácií jej výstavby.

  Dňa 19.4.2018 začali stavebné práce na výstavbe športovej haly v priestore medzi tzv. novou školou (budova, kde sa vyučujú žiaci 5.-9. ročníka) a požiarnou zbrojnicou. Stavenisko bude zabezpečené oplotením. Je prísne zakázané zdržiavať sa v okolí staveniska, preliezať plot, využívať priestor v okolí staveniska na voľnočasové aktivity z dôvodu nebezpečenstva úrazov. Žiakom je zakázané v dňoch, kedy neprebieha vyučovanie a po skončení vyučovania zdržiavať sa v okolí tzv. novej školy. Žiaci sú povinní čakať na vyučovanie a poobedné aktivity vo vestibule školy alebo pred hlavným vchodom do budovy školy.

 • V piatok 13. apríla 2018 sa 35 žiakov našej školy zúčastnilo už tradičného projektu s názvom „Noc čítania Biblie.“ Celá akcia začala svätou omšou, kde žiakov srdečne privítal pán farár. Po nej sa žiaci presunuli do hlavnej budovy školy. Po večeri nasledoval zaujímavý program. Účastníci sa prostredníctvom Svätého písma oboznámili s rôznymi postavami Starého i Nového zákona, vytvorili plagát, ktorý približoval konanie týchto postáv a bol ozdobený mnohými kresbami, heslami a odkazmi. Okrem toho spoznali modlitbu Verím v Boha z pohľadu rozličných obrázkov, ukazovali a hádali pojmy zo Sv. písma a nakoniec v úplnej tme hľadali poklad ukrytý v útrobách školy. Vďaka šikovnosti poskladali heslo tohtoročnej Noci čítania Biblie: „Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy,“ čím sa dostali k pokladu - nádhernej a chutnej torte.

 • V školskom roku 2017/2018 žiaci 6.A triedy: Aneta Lašová, Henrieta Truchlíková, Dominika Gonščáková, Aneta Halfarová, Nikola Gonščáková, Zuzana Špiriaková, Martin Gonščák, Peter Tatarka, Dominik Heglas, Michal Kulla, Pavol Martiniak, Dávid Rák pod vedením p. učiteľky Kubánkovej nacvičili divadelné predstavenie v anglickom jazyku The Music Line. V postupovej súťaži Jazykový kvet v kategórii dramatická tvorba v anglickom jazyku sa im podarilo postúpiť na krajské finále v Žiline. V silnej konkurencii vybojovali skvelé druhé miesto. Všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

 • Dňa 10.4.2018 sa žiaci 3.A a 4.A stretli v zrekonštruovanej Obecnej knižnici v Skalitom

  s pani spisovateľkou Katarínou Mikolášovou na besede o knihe Bojnickí búbeli.

  Autorka predstavila deťom literárnu tvorbu a porozprávala im o svojich básnických

  začiatkoch. Počas besedy žiakom odpovedala na ich zvedavé otázky. Najväčšiu pozornosť

  vzbudila čítaním príbehu o šušlavých vílach. Besedu sme ukončili poďakovaním

  a autogramiádou.

  Mgr. Petráková, Mgr. Bosáková

 • Zápis detí do 1. ročníka sa na našej škole bude konať v utorok 10. apríla 2018 o 13,30 hod. v budove tzv. starej školy. K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

  Elektronická prihláška

  Plagát

 • Pri príležitostí Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody žiaci 8. ročníka navštívili SHMÚ v Žiline počas dňa otvorených dverí - 23. 3. 2018. Mohli vidieť rôzne ukážky s odborným výkladom pracovníkov SHMÚ so zameraním na meteorológiu, hydrológiu, klimatológiu a monitorovanie kvality ovzdušia a vody. Okrem toho sa dozvedeli, ako sa stať meteorológom. Zodpovední: Mgr. M. Papíková, Mgr. T. Konečný.

 • Žiaci 8.A sa stali bádateľmi počas niekoľkých mesiacov. Hľadali predlohy (obrazy, obrusy, výšivky, kroje, fotografie, vyrezávané ozdoby,...), na ktorých sa nachádzali tradičné ozdoby – ornamenty typické pre obec i región.

  Informácie získané z rôznych zdrojov: odbornej literatúry, výstavy tradičných krojov, prednášky etnografky v Kysuckom múzeu v Čadci a napokon i z vlastných zdrojov zozbierali, spracovali a vytvorili svoj vlastný ornament. Zistili, že život predkov v našej goralskej obci na Kysuciach nebol jednoduchý, čo sa odrazilo i na ornamentoch. Prevládali jednoduché prvky a jemné odtiene farieb. Inšpirovali sa i samotným erbom obce, na ktorom sa nachádzajú ornamentálne prvky. Zo spoločnej tvorby vybrali napokon jeden reprezentačný ornament, ktorý bude prezentovať triedu/školu/obec na „Ornamentálnej mape Slovenska“. Týmto splnili podmienky o pokus pre zápis Slovenska do Guinessovej knihy rekordov. Zodpovedná: Mgr. M. Papíková.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101

Fotogaléria