Navigácia

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Novinky

 • Žiaci našej školy sa počas pandémie zapojili do výtvarno-umeleckej súťaže, cieľom ktorej bolo stvárnenie Katedrály Najsvätejšej Trojice. Napriek obmedzeniam, ktoré dištančné vzdelávanie prinieslo, sa žiakom podarilo vytvoriť pekné práce. Z výtvarných prác, ktoré sme do súťaže poslali,odborná porota ocenila aj práce našich žiakov.

  Žiaci II. stupňa:

  Barbora Lašová - 2. miesto ( 9.A),Truchlíková Adela - 5. miesto (9.A), Tatiana Krčmáriková - 9.B, Michaela Lašová - 9.B, Emma Čanecká - 7.A, Klára Straková - 7.A

 • Škola zostáva i naďalej v oranžovej fáze, avšak od 21.10. 2020 sa na základe odporúčania RÚVZ v Čadci vzdelávajú z domu dištančnou formou aj žiaci 9.A.

 • Opatrenia v škole od 20.10.2020

  Nakoľko sa v škole vyskytli 2 potvrdené prípady ochorenia COVID 19, škola prechádza od 20.10.2020 do oranžovej fázy. Na základe odporúčania RÚVZ v Čadci sa žiaci 1.A a 6.A vzdelávajú z domu dištančnou formou, ostatní žiaci sa vzdelávajú prezenčne.

  Žiadame rodičov žiakov, ak sú podozriví na výskyt ochorenia COVID-19, alebo pozitívni, aby bezodkladne o tom informovali triedneho učiteľa, aby škola včas mohla prijať opatrenia proti šíreniu nákazy.

 • Ministerstvo školstva zverejnilo nové opatrenia v školách platné od pondelka 12. októbra 2020.

 • Momentálne je naša škola v zelenej fáze, škola funguje v štandardnom režime. Vyučovanie prebieha bez väčších obmedzení s dodržiavaním hygienických opatrení. Príchod žiakov do školy je určený v čase od 7.15 do 7.25 hod.

  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie pravidiel pri príchode a odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok – denne minimálne 2 rúška a papierové vreckovky, dodržiavanie odstupov). Povinnosť nosiť rúška aj počas vyučovania sa u žiakov 2. stupňa predlžuje do 30.septembra.

  Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov ) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

 • Medzinárodný projekt „BE MY GUIDE“

  ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta vstupuje do medzinárodného školského projektu „BE MY GUIDE“ – Buď mojim sprievodcom. Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus +.

  Obdobie realizácie: september 2020 – júl 2022

  Krajiny zapojené do projektu:

  Slovensko, Bulharsko, Grécko, Turecko, Litva, Portugalsko

  Cieľ: Spoznávanie kultúrneho dedičstva partnerských krajín

  Aktivity: workshopy MEDIÁ A KOMUNIKÁCIA, TWINSPACE aktivity, hosťovanie žiakov partnerských škôl, návštevy partnerských škôl v trvaní 7 dní.

 • Zápis do SZUŠ Skalité

  Súkromná základná umelecká škola v Skalitom oznamuje, že prihlásiť sa na jednotlivé odbory (hudobné, tanečné, výtvarné, literárno-dramatické) je možné do 15. septembra 2020.

  Plagat_SZUS.jpg

  prihlaska_szus_2020-21.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria