Navigácia

Fotogaléria

Kontakt

 • ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101

Novinky

 • Vo štvrtok 1. februára sa na druhom stupni konalo školské kolo prednesu poézie a prózy v rámci 64. ročníka Hviezdoslavovho Kubína s názvom Krása slova.

  Počas troch vyučovacích hodín si porota spolu so žiakmi – divákmi vypočula 24 recitátorov v 2. / 5., 6. ročník/ a 3. /7.-9. ročník/ kategórii.

  Na základe prísnych kritérií sme rozhodli o víťazoch jednotlivých kategórií:

  2. kategória – poézia

  1. miesto N. Gonščáková, 6.A

  2. miesto M. Fuchs, 5.A

  3. miesto D. Lašová, 6.B

  2. kategória – próza

 • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do BIBLICKEJ OLYMPIÁDY. Poslaním a cieľom súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska, je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Žiaci si otestovali vedomosti z vybraných biblických kníh: Genezis 12- 50, Evanjelium podľa Marka. Najlepšie výsledky dosiahli: Ján Ramšák 8.A, Lukáš Krčmárik 8.A, Tatiana Truchlíková 8.A, Klára Majchráková 9.B. Víťazi školského kola postupujú do dekanátneho kola BO. Víťazom gratulujeme a ostatným zúčastneným ďakujeme. (Mgr.M.Padyšáková)

 • Žiaci 2. A triedy pod vedením triednej učiteľky sa rozhodli, že začlenia zdravý životný štýl do jednotlivých vyučovacích predmetov. Vypracovali si vlastný „plán zdravia“, ktorý následne dodržiavali. Na hodinách čítania získavali informácie o pozitívnych účinkoch ovocia a zeleniny na zdravie. Na desiatu si nosili ovocie, zeleninu, mliečne výrobky namiesto sladkostí, chipsov, sladených nápojov. Zisťovali, aké zmeny v našom tele nastávajú pri pohybe (zmena tepovej frekvencie) . Počas priaznivého počasia trávili hodiny telesnej výchovy pohybom a pobytom v prírode. Mgr. Ferjancová

 • Do galérie Vianočná besiedka boli pridané fotografie.

 • Dňa 18.12. sme si zopakovali už tradičnú adventnú akciu s charitatívnym zámerom „Koláčikom prispej núdznym “. Opäť sa vypekalo, predávalo a aj sme urobili radosť ľuďom v Dome charity sv. Gianny v Čadci, ktorí mali ku koláčikom aj vianočný „recitál“, pripravený deviatakmi s p. učiteľkou Jopčíkovou. Pre potreby našich žiakov v ťaživej životnej situácii sme vybrali pekných 270 eur, za čo sme veľmi vďační rodičom, žiakom aj pedagógom. (Mgr. M. Padyšáková)

 • Spoločenstvo rodičov pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom Vás srdečne pozýva na Rodičovský večierok, ktorý sa uskutoční dňa 3.2.2018 v hoteli Koloniál. Vstupné pre pár je 55 eur. Spoločenstvo rodičov zároveň prosí rodičov a priateľov školy o sponzorské dary do tomboly, ktoré môžete priniesť od 8.1. do školy.

  Vstupenky si môžete zakúpiť u pani Jany Oravcovej, u pani Jany Časnochovej v knižnici na mobilnom čísle 0918 390 156 a od 8.1.2018 v škole u pani ekonómky.

 • Škola prijme od 1. marca do pracovného pomeru učiteľa s ap robáciou KNB a SLJ na plný pracovný úväzok. Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., s platnou kánonickou misiou.Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov, zasielajte do 22. 1. 2018 na adresu školy: ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo na email czsskaliteustredie@centrum.sk

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101

Fotogaléria