Navigácia

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Novinky

 • Riaditeľka ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom v zmysle Zákona č. 245/2008 § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa 24.04.2019 z organizačných dôvodov udeľuje všetkým žiakom školy voľno /riaditeľské voľno/.

 • Dňa 7.2. štátna školská inšpekcia na našej škole testovala žiakov 9. ročníka v prírodovednej gramotnosti. Žiaci v porovnaní s priemernou úspešnosťou Slovenskej republiky dosiahli výborné výsledky.

  Priemerná úspešnosť za školu: 56,44% (5,84% nad celoslovenský priemer)

  Priemerná úspešnosť Žilinského kraja: 51,2%

  Priemerná úspešnosť za SR: 50,6%

  Žiakom 9. ročníka blahoželáme a učiteľom ďakujeme za kvalitnú prípravu.

 • Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili 2. a 3. apríla 2019 dvojdennej výchovno-vzdelávacej exkurzie „Spoznaj svoju obec“ s cieľom získať kognitívne vedomosti o obci Skalité v geografickej a historickej oblasti, využiť ich v praxi a precvičiť si geografické zručnosti: orientácia na mape, v teréne pomocou prírodných javov, buzoly a GPS. Výstupy z exkurzie žiaci prezentovali na hodinách geografie – pracovné listy, prezentácie v powerpointe, ilustrované mapy zaujímavostí. (Zodpovední: Mgr. M. Papíková, Mgr. M. Padyšáková)

 • Žiaci 4.A využili pekné počasie a zvolili netradičnú formu telesnej výchovy. Mgr. Petráková Iveta

 • Riaditeľstvo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom v zmysle Zákona č. 245/2008 § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa 03.04.2019 z organizačných dôvodov udeľuje žiakom 5. až 7. ročníka voľno /riaditeľské voľno/.

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis detí do 1. ročníka sa na našej škole bude konať v utorok 9. apríla 2019 o 13,30 hod. v budove tzv. starej školy. K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

  Elektronická prihláška

  Plagát

 • DEŇ VODY 2019

  Téma tohtoročného Svetového dňa vody "Nenechaj nikoho za sebou" je venovaná naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria