Navigácia

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Novinky

 • Anna Vanesska Gregušová (4.A) sa stala víťazkou hlavnej ceny výtvarnej súťaže Rozprávkové nebo organizovanej Kysuckou hvezdárňou. Pre svoju triedu Vanesska získala zábavno – vzdelávacie podujatie Kúzelná astronómia v mobilnom planetáriu a prednášku s pokusmi v triede Zábavná optika“. Blahoželáme a ďakujeme za krásny zážitok.

 • Dňa 16. 6. 2021 absolvovali naši žiaci pútavé multimediálne hudobné predstavenia, ktoré zabezpečila umelecká agentúra LETart production. Boris Letrich, spevák zo skupiny AYA, spolu so svojimi kolegami v predstavení TRENDSETTER zaujímavým a pútavým spôsobom umožnili žiakom 2.stupňa spoznať svet médií, internetu, šikany a kyberšikany a ich vplyv na psychiku človeka. V ďalšom predstavení HRAVO-ZDRAVO motivovali a a ukázali žiakom 1.stupňa koľko energie môže človek získať pohybom a zdravou stravou.

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  Matúš URBAN, žiak 8.A triedy, sa v tomto školskom roku zúčastnil okresného kola matematickej olympiády, kde obsadil 2. miesto. Srdečne blahoželáme.

 • Dotácie na stravu pre predškolákov a žiakov základných škôl končia. Preto prosíme rodičov, aby v prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni na školský rok 2021/2022 vypísali Zápisný lístok stravníka a odovzdali ho do 30.06.2021 v školskej jedálni.

  Všetkým terajším stravníkom základnej školy bude opäť pri obede vydaný lístok s prístupom na webovú jedáleň, prostredníctvom ktorej sa môže stravník odhlasovať zo stravy, uvidí svoj finančný stav a aj jedálny lístok. Dôležité je číslo stravníka, ktoré bude slúžiť aj ako variabilný symbol, keďže školská jedáleň prechádza na úhradu stravy cez bankový účet. Toto osobné číslo je uvedené na lístku hneď za menom, žiaci ho mali napísane aj na čipoch.

 • Zápis žiakov do SZUŠ Skalité

  Súkromná základná umelecká škola Skalité oznamuje, že zápis žiakov na štúdium hudobného, výtvarného, tanečného, literárno-dramatického a multimediálneho odboru v školskom roku 2021/2022 sa bude konať v dňoch od 7. júna do 9. júna 2021 v čase od 13:00 hod do 16:00 hod v budove ročníkov 1. - 4., v označených priestoroch SZUŠ a elektronicky - vyplnením prihlášky na www.szusskalite.sk

  Viac info na plagáte.

  Tešíme sa na Vás

 • Podľa aktualizovaných nariadení čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca žiaka pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov). Čestné vyhlásenie je potrebné predložiť elektronicky cez edupage alebo v tlačenej forme.

  Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané lekárom.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo regionálnym hygienikom.

 • Návrat žiakov 5.-7. ročníka od 3.5.2021

  V pondelok 3.5. 2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie aj pre žiakov 5.- 7. ročníka. Žiaci už pre vstup do školy nepotrebujú negatívny test žiaka ani rodiča, žiaci sa preukážu len čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, najlepšie elektronicky cez Edupage.

  Žiaci v 5.-7. ročníku budú mať v rozvrhu zaradené triednické hodiny s témami socializácie/duševného zdravia, pandémie, vytváraniu pozitívnej klímy v kolektíve žiakov, zdieľaniu zážitkov, kladeniu otázok, vyjadrovaniu vlastných potrieb, obnoveniu dobrých kamarátskych vzťahov, témy obnovy komunikačných pravidiel, správania sa v školskom prostredí. Triedne aktivity budú súčasťou aj iných vyučovacích hodín najmä v prvom týždni adaptačného obdobia. Vyučovanie v adaptačnom období bude prebiehať podľa platného rozvrhu bez skúšania, testov, písomiek. Hodnotiť sa bude iba slovne.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria