Navigácia

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Novinky

 • Škola prijme na dohodu špeciálneho pedagóga na 5 hodín týždenne s nástupom od 01.09.2019. Pracovný pomer na dobu určitú. Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Požadované doklady posielajte do 09. 07. 2019 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk

 • Envirootázniky

  Je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.

  Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety, problematiku ovzdušia. Súčasne má olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. Do súčasného ročníka sa zapojilo 34 základných škôl z celého Slovenska so 776 žiakmi. Naši žiaci (7. A) sa umiestnili na 16. – 20. mieste. Gratulujeme!!! ( Mgr. Erika Nováková)

 • Aj v tomto školskom roku sme trávili poobedný čas spoločne so žiakmi, ktorí chcú vedieť poskytnúť prvú pomoc ľuďom v núdzi. Krúžok navštevovalo 15 žiakov. Z týchto žiakov sa 5 chlapcov a 5 dievčat zúčastnilo súťaží v tomto odbore, kde si mohli vyskúšať, čo sa naučili. Prvá súťaž – „Súťaž mladých záchranárov“, bola 17. mája na Rakovej. Naše družstvo skončilo na piatom mieste. Druhá súťaž – „Súťaž družstiev mladých zdravotníkov“ bola 5. júna v Čadci. Na súťaži deti museli identifikovať zdravotný problém a spoločné čo najefektívnejšie a najodbornejšie problém vyriešiť, všetci členovia tímu museli ukázať porotcom svoju zručnosť v oživovaní človeka a taktiež dokázať, že vedia nielen praktickú časť, ale aj teoretickú – testy. Po absolvovaní všetkých stanovíšť skončili naše dievčatá „záchranárky“ na 2. mieste. Spoločne s pani Jankou Krčmárikovou, ktorá deti pripravuje, sa tešíme z úspechov našich žiakov.

 • 10. mája si žiaci našej školy vyskúšali svoje vedomosti z anglického jazyka v súťaži Englishstar. Do súťaže sa zapojilo 51 žiakov z ročníkov 1. až 9. Žiaci mali na vypísanie testu 45 minút. Test bol zostavený z učiva daného ročníka. Výsledky súťaže nás potešili, naši žiaci dokázali, že ich vedomosti sú na veľmi dobrej úrovni. Šimon Martiniak, žiak 4.B. triedy napísal test na 100%, 99% percent dosiahla Veronika Čerňanská z 8.B triedy. Druháci Patrik Tisoň, Dária Staňová a Marek Ivan dosiahli 98 %, taktiež Šimon Krčmárik z 1. A triedy dosiahol 98 %. V rozmedzí medzi 100 – 90% dosiahlo 15 žiakov zo zúčastnených.

 • Žiaci zo 6.A triedy sa 29. mája vybrali na školský výlet do Liptovského Mikuláša. Po veselej ceste vlakom sme sa zoznámili s mestom Liptovský Mikuláš, kde sme navštívili Galériu Illusia, kde si deti mohli urobiť zaujímavé fotografie. Po obede v centre mesta, sme pokračovali prehliadkou múzea jaskyniarstva a ochrany prírody. Počas prehliadky mali deti možnosť dozvedieť sa veľa nových informácií od jaskyniarstva, cez ukážky vesmíru až po spoločenstvá zvierat. Po informáciami nabitom programe sme sa presunuli do Tatralandie, kde sme sa ubytovali. Keďže počasie nám neprialo a stále pršalo, obmedzili sme večerný program na hry na izbách. Deti si mali čo povedať, pozerali filmy a hrali spoločenské hry. Na druhý deň nás čakala návšteva aquaparku v Tatralandii. Po raňajkách sme sa presunuli do areálu aquaparku, kde sme sa zabávali rôznymi vodnými hrami. Čas nám rýchlo uplynul, po obede sme sa presunuli na stanicu a odtiaľ domov, vyrozprávať rodičom, čo zaujímavé sme zažili.

 • Recyklohry

  Škola aj v šk. roku 2018/2019 pokračovala v projekte, ktorý organizujú spoločnosti ASEKOL SK, Cart4Future s.r.o a ORANGE. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie. V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia a použité batérie. Každý žiak môže do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale aj napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, ...) a použité batérie.

 • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

  Projekt je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. Cieľom je vytvárať prostredie priateľské k deťom a uplatňovať tak Dohovor o právach dieťaťa ako kľúčový faktor.

  Myšlienkou programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

  Podmienkou pre účasť na projekte a získanie titulu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM je splnenie kritérií, ktoré stanoví UNICEF pre daný školský rok. V šk. r. 2018/2019 sem patria:

  • realizovať aktiv

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria