Navigácia

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Novinky

 • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

  Projekt je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. Cieľom je vytvárať prostredie priateľské k deťom a uplatňovať tak Dohovor o právach dieťaťa ako kľúčový faktor.

  Myšlienkou programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

  Podmienkou pre účasť na projekte a získanie titulu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM je splnenie kritérií, ktoré stanoví UNICEF pre daný školský rok. V šk. r. 2018/2019 sem patria:

  • realizovať aktiv
 • Začiatkom apríla 2019 sa siedmaci a ôsmaci zapojili do celoslovenskej súťaže ,, Skús pokus 3“. Cieľom bolo vymyslieť, zrealizovať zaujímavý pokus z dostupných surovín ( chemikálií), dodržať pri tom všetky bezpečnostné pravidlá. To však nie je všetko. Celý pokus bolo potrebné natočiť, zostrihať a urobiť video o dĺžke 4 minúty bez pomoci učiteľa. Bolo veľmi zaujímavé ich pozorovať pri ich kreativite. V súťaži mali obrovský úspech dievčatá zo siedmeho ročníka, z ktorého sa veľmi tešia. Z celého Slovenska v predmete chémia dievčatá získali prvé miesto – Ocenenie verejnosti.

 • Do galérie Triedna obnova ôsmakov boli pridané fotografie z obnovy 8A.

 • "Sme iba kvapky, no spolu tvoríme farnosť, rieku živej vody, ktorá pramení v Kristovi."

  Tieto slová sme vybrali ako motto pre tohtoročný Farský deň. Mysleli sme pri tom na Ježišov rozhovor so Samaritánkou, v ktorom hovorí o Duchu Svätom ako o živej vode. A na Ezechielovo videnie rieky, ktorá pramení v chráme a prináša život a uzdravenie všade, kam sa dostane. Sami sme bezvýznamní ako kvapky v mori. Ale spolu sme farnosť, súčasť rieky života.

  Aj preto sme pre Farský deň zvolili nedeľu 9. júna, deň Zoslania Ducha Svätého. Je to Boží Duch, kto z nás tvorí Cirkev a farnosť. Preto aj náš program začne farskou svätou omšou o 10:00. Pozvali sme na ňu hosťa, po evanjeliu nám Božie slovo ohlási ThLic. Ing. Igor Škrabák, kaplán z Čadce.

 • V máji k nám zavítala Putovná výstava fyzikálnych a chemických pokusov. Starší žiaci si zopakovali vedomosti z fyziky a chémie, mladším sa páčila ohňová paráda. /Mgr. Nováková, Ing. Krupíková/

 • Do galérie Triedna obnova siedmakov boli pridané fotografie zo siedmackej obnovy o pravidlách, princeznej Rosamond a desatore.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria