Navigácia

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Novinky

 • Škola prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga na celý úväzok s nástupom od 27.08.2021. Pracovný pomer na dobu určitú v škol. roku 2021/2022. Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Požadované doklady posielajte do 13. 08. 2021 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk

 • V dňoch od 01.07.2021 do 16.07.2021 prebiehalo v našej Základnej škole sv. Andreja Svorada a Benedikta „prázdninové dobrodružstvo“. Deti tu získali veľa ďalších nových poznatkov a skúseností v jednotlivých pripravených aktivitách. Zažili veľa dobrodružstva pri jednotlivých hrách a činnostiach a spoločne tak nadobudli nezabudnuteľné zážitky. Keď že nám stále prialo počasie, väčšinu času sme strávili vonku pri rôznych hrách, športových aktivitách na ihrisku, túrach, ale aj kúpaní sa, či už pri potoku „za Riekami“ alebo v bazénoch pri škole. Zúčastnili sa aj exkurzie v Kysuckej knižnici a Múzeu v Čadci, kde deti nadobudli okrem zaujímavých vedomostí aj nové zručnosti /výroba moriaka a čelenky/. Tak isto sa zapájali aj do vnútorných tvorivých aktivít v škole ako je maľovanie, kreslenie a tvorenie, nie len rozličných obrázkov o zvieratkách a prírode, ale aj tvorby veľkých plagátov /napr. „mini zoo“, „naša obec a doprava v obci“ podľa predstáv detí“, „obchod s hračkami“/. Deti si za svoju neúnavnú usilovnosť a veľkú aktívnosť vyslúžili aj diplomy tohto prázdninového dobrodružstva.

 • Škola prijme do pracovného pomeru učiteľa 2.st. s aprobáciou Fyzika, Technická výchova, Dejepis na celý úväzok s nástupom od 27.08.2021. Pracovný pomer na dobu určitú. Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Požadované doklady posielajte do 10. 08. 2021 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk

 • Poskytnutie dotácie na stravu v šk. roku 2021/22

  Od nového školského roku dochádza k ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ. Nárok na poskytnutie dotácie (strava zadarmo) majú deti:

  • ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Túto skutočnosť treba zdokladovať potvrdením z úradu práce soc. vecí a rodiny.
  • v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti nemôže uplatniť daňový bonus. Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré uvádz
 • Milí rodičia, ste vyčerpaní covidovými prerušeniami vyučovania a potrebujete počas prázdnin zabezpečiť pre svoje deti zmysluplný program? Takúto možnosť ponúkame žiakom 1. stupňa. Bližšie informácie na plagáte.

  Nezabúdame ani na starších žiakov. Prichádzame s aktivitou Múdrejší, aktívnejší, sebavedomejší v ďalšom ročníku, v ktorej ponúkame pre žiakov 5. a 6. ročníka možnosť zaujímavo si docvičiť to, čo sa im nepodarilo uspokojivo zvládnuť počas dištančného vzdelávania. Termín od 1. do 9. júla. Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia, prípadne vedenie školy.

 • Anna Vanesska Gregušová (4.A) sa stala víťazkou hlavnej ceny výtvarnej súťaže Rozprávkové nebo organizovanej Kysuckou hvezdárňou. Pre svoju triedu Vanesska získala zábavno – vzdelávacie podujatie Kúzelná astronómia v mobilnom planetáriu a prednášku s pokusmi v triede Zábavná optika“. Blahoželáme a ďakujeme za krásny zážitok.

 • Dňa 16. 6. 2021 absolvovali naši žiaci pútavé multimediálne hudobné predstavenia, ktoré zabezpečila umelecká agentúra LETart production. Boris Letrich, spevák zo skupiny AYA, spolu so svojimi kolegami v predstavení TRENDSETTER zaujímavým a pútavým spôsobom umožnili žiakom 2.stupňa spoznať svet médií, internetu, šikany a kyberšikany a ich vplyv na psychiku človeka. V ďalšom predstavení HRAVO-ZDRAVO motivovali a a ukázali žiakom 1.stupňa koľko energie môže človek získať pohybom a zdravou stravou.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria