Navigácia

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom  v zmysle Zákona č. 245/2008 § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznamuje, že dňa  24.04.2019 z organizačných dôvodov udeľuje všetkým žiakom školy voľno /riaditeľské voľno/.

 • Testovanie prírodovednej gramotnosti

  Dňa 7.2. štátna školská inšpekcia na našej škole testovala žiakov 9. ročníka v prírodovednej gramotnosti. Žiaci v porovnaní s priemernou úspešnosťou Slovenskej republiky dosiahli výborné výsledky.

  Priemerná úspešnosť za školu: 56,44% (5,84%   nad celoslovenský priemer)

  Priemerná úspešnosť Žilinského kraja: 51,2%

  Priemerná úspešnosť za SR: 50,6%

  Žiakom 9. ročníka blahoželáme a učiteľom ďakujeme za kvalitnú prípravu.

 • Spoznaj svoju obec

  Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili 2. a 3. apríla 2019 dvojdennej výchovno-vzdelávacej  exkurzie  „Spoznaj svoju obec“  s cieľom získať kognitívne vedomosti o obci Skalité v geografickej a historickej oblasti, využiť ich  v praxi a precvičiť si geografické zručnosti:  orientácia na mape, v teréne pomocou prírodných javov, buzoly a GPS.  Výstupy z exkurzie žiaci prezentovali na hodinách geografie – pracovné listy, prezentácie v powerpointe, ilustrované mapy zaujímavostí. (Zodpovední: Mgr. M. Papíková, Mgr. M. Padyšáková)

 • Telesná výchova

  Žiaci 4.A využili pekné počasie a zvolili netradičnú formu telesnej výchovy. Mgr. Petráková Iveta

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom  v zmysle Zákona č. 245/2008 § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznamuje, že dňa 03.04.2019 z organizačných dôvodov udeľuje žiakom 5. až 7. ročníka voľno /riaditeľské voľno/.

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka

  Zápis detí do 1. ročníka sa na našej škole bude konať v utorok 9. apríla 2019 o 13,30 hod. v budove tzv. starej školy. K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

  Elektronická prihláška

  Plagát

 • DEŇ VODY 2019

  DEŇ VODY 2019

  Téma tohtoročného Svetového dňa vody "Nenechaj nikoho za sebou" je venovaná naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých.

 • HODINA ZEME 2019

  HODINA ZEME 2019

  Hodina Zeme je posolstvom nádeje a činu. Zapojiť sa môžete aj Vy! 

  V sobotu, 30. 3. 2019 o 20:30 miestneho času na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete.

 • Geografická olympiáda

  Vybraní žiaci z 5.-9. ročníka sa zúčastnili okresného kola geografickej olympiády v Čadci. Gratulujeme úspešnému riešiteľovi Matúšovi Urbanovi zo 6.A.

 • 21.03.2019 - Obuj si na každú nôžku inú ponožku!

  Gestom sme vyjadrili podporu ľuďom s celoživotným zdravotným postihnutím.

 • Dekanátne kolo Biblickej olympiády

  Vo štvrtok 21. marca bojovali naši žiaci o česť školy v dekanátnom kole Biblickej olympiády. Fotografie si môžete pozrieť v galérii Dekanátne kolo Biblickej olympiády.

 • Hodina PVC v školskej dielni

  Žiaci 4.A si precvičili svoje manuálne zručnosti na hodine PVC v školskej dielni.Veľmi usilovne rezali, brúsili a lakovali. Výsledkom ich práce bol stojan na fotografie. Mgr. Petráková

 • Prednes poézie a prózy

  Do galérie Prednes poézie a prózy boli pridané fotografie.

 • Úspešní recitátori

  19.02. 2019 / v utorok/ našu školu reprezentovali víťazi školského kola v prednese poézie a prózy na obvodnom kole v Čadci.

  Do obvodného kola sme vyslali silnú zostavu. Svedčia o tom dosiahnuté úspechy:

  1. kategória, próza – Viktória Staňová, 4.A – 3. miesto

  2. kategória, próza – Emma Čanecká, 5.A – 3. miesto

  2. kategória, poézia – Michal Fuchs, 6.A – 3. miesto

  3. kategória, próza – Aneta Lašová, 7.A – 2. miesto

  Všetkým srdečne blahoželáme a Anetke Lašovej, ktorá postúpila do okresného kola, držíme palce.

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov aj našej škole. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy. Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM, KTORÍ  VENUJÚ 2% ZO SVOJICH DANÍ NAŠEJ ZŠ SV. ANDREJA SVORADA A BENEDIKTA V SKALITOM.

 • Triedna obnova štvrtákov

  Do galérie boli pridané fotografie z dnešnej štvrtáckej duchovnej obnovy. Viac v albume Triedna obnova štvrtákov.

 • Triedna obnova deviatakov

  Do galérie Triedna obnova deviatakov boli pridané nové fotografie. S deviatakmi sme sa rozrávali o pokušení a o tom, ako sa k nemu postaviť.

 • Prednes poézie a prózy

  V dňoch 8. a 11. februára sa v našej škole konalo školské kolo prednesu poézie a prózy. Poroty na prvom i druhom stupni si vypočuli približne 50 recitátorov, z ktorých v jednotlivých kategóriách vybrali tých najlepších. A tak nás v utorok 19.02. budú na obvodnom kole v Čadci reprezentovať šiesti víťazi s ukážkami poézie aj prózy. Všetkým držíme palce a prajeme veľa úspechov.

 • Triedna obnova tretiakov

  Foto z duchovných obnov našich tretiakov nájdete v galérii.

 • Triedna obnova piatakov

  Do galérie Triedna obnova piatakov boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria