Navigácia

 • S knihou za dobrodružstvom

  Tretiaci a štvrtáci našej školy sa zapojili do projektu, ktorý organizuje obec Skalité v spolupráci s obecnou knižnicou.

  Cieľom projektu je zvýšiť čitateľskú gramotnosť. V rámci projektu žiaci navštívili krajskú knižnicu a kníhviazačskú dielňu v Rosenfeldovom paláci v Žiline.

  O prečítanej knihe besedovali so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou v miestnej knižnici.

  Pod vedením ochranára a ekológa Ing. Juraja Žiaka sa deti dozvedeli veľa zaujímavostí o faune a flóre vo Veľkej Fatre. V záchrannej stanici v Nolčove videli rôzne druhy chránených zvierat, ktoré potrebujú starostlivosť. Svoje zážitky a vedomosti z exkurzií zviazali do spoločnej knihy "S knihou za dobrodružstvom", ktorá bude vystavená v obecnej knižnici.

 • Výlet do Bratislavy

  Žiaci prvého stupňa boli prevziať ocenenie pre školu v súťaži Čitateľský oriešok.

 • Vyhodnotenie súťaže v anglickom jazyku - Englishstar

  Súťaže sa zúčastnilo 46 žiakov z prvého aj druhého stupňa, ktorí dosiahli veľmi pekné výsledky. Uspešnosť viac ako 90% bola u 36 žiakov. 

  Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

 • Úspešní riešitelia Maksíka

  Žiaci našej školy riešili maksíkové matematické úlohy.

   

  Titul múdry maksáčik získali:

  Filip Kraus 3.A

  Klára Ramšáková 3.A

  Lilien Juricová 3.A

  Sebastián Franek 2.A

  Natália Kubicová 2.B

   

  Titul najmúdrejší maksáčik :

  Adam Krčmárik 4.A

  Lucia Hlušková 4.B

  Stanislav Gonščák 4.B

   

  Mgr. Petráková

   

 • TESTOVANIE 5

  Dňa 18. mája 2022 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Naši šikovní piataci dosiahli vynikajúce výsledky.

 • TESTOVANIE 9

  Dňa 6. apríla 2022 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka. Naši deviataci dosiahli nadpriemerné výsledky.

 • Skvelé divadelné predstavenie v podaní SZUŠ Skalité

 • Stravovanie v školskom roku 2022/2023

  Žiadame rodičov, aby v prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni vypísali Zápisný lístok stravníka, a následne ho odovzdali v školskej jedálni do 23.06.2022. Ďalej podľa pokynov na zápisnom lístku uskutočnili platbu. Do poznámky uveďte meno dieťaťa a ako variabilný symbol dajte osobné číslo stravníka, ak ho neviete kontaktujte školskú jedáleň 041/4376270.

  Zápisný lístok (docx)

  Zápisný lístok (pdf)

 • Prváci a druháci na výlete vo Vychylovke, Starej Bystrici a Novej Bystrici

 • Školský výlet šiestakov - Bešeňová, Čutkovo

 • Exkurzia

 • Exkurzia ôsmakov do Bratislavy

 • Zápis do SZUŠ

  SZUŠ Skalité oznamuje, že sa bude konať zápis nových žiakov do hudobného, výtvarného, tanečného, literárno-dramatického a multimediálneho odboru na šk. rok 2022/2023. Viac info na plagáte.

  Tešíme sa na Vás

 • Erasmus+

  Od 23. do 27. mája navštívilo našu školu 36 zahraničných účastníkov.

 • Akcia športovo-turistického krúžku

  V sobotu 4. 6. 2022 sa členovia športovo-turistického krúžku zúčastnili "poznávacieho výjazdu" mesta Trenčín. V Trenčíne žiaci navštívili hrad, kde boli práve oslavy MDD. Deti boli oboznámené so sturčnou históriou hradu a absolvovali okruh prehliadky hradu, ktorý bol zakončený s výhľadom na celé mesto z Matúšovej veže. Videli aj 1843 rokov starý nápis na hradnej skale. V podhradí sa deti zapojili do rôznych aktivít, ktoré tam momentálne prebiehali: hod sekerou, streľba z luku, sokoliari atď. Popoludní sme sa pešo presunuli do lesoparku Brezina, kde sa nachádza v borovicovom lese Tarzánia park. Tu si niektorí vyskúšali športovo-lezecké schopnosti pod odborným dozorom. Musíme vyzdvihnúť veľkú odvahu dievčat 5. roč. Po namáhavom dni si všetci odpočinuli na Mierovom námestí. Vo večerných hodinách sme sa natešení a zdraví vrátili domov.

 • Putovanie s Fatimskou Pannou Máriou

  Naši žiaci v priebehu mesiaca máj zbierali nálepky - modlili sa, pomáhali rodičom, obdarovali blízkych, navštevovali kaplnky, pripravovali jedlo a mnohé ďalšie úlohy. 

 • MDD 2022

  Tohtoročný Medzinárodný deň detí sme v našej škole oslávili športom. Po slávnostnej sv.omši si žiaci 2. stupňa zahrali turnaj vo vybíjanej a futbale. Taktiež si zasúťažili aj v atletike. Menší žiaci si zmerali svoje pohybové zručnosti v rôznych tímových disciplínach. Najlepší športovci boli na konci dňa ocenení. Všetci žiaci si domov odniesli aj milé darčeky k ich sviatku. Za sponzorské dary patrí srdečná vďaka obecnému úradu na čele s p. starostom J. Cechom, farnosti Skalité a samozrejme rodičom, ktorí boli nápomocní aj pri organizácii podujatia a zabezpečovali občerstvenie. 

 • Čitateľský oriešok

  Naša škola sa umiestnila v celoslovenskej súťaži Čitateľský oriešok 8 na 2. mieste v kategórii Ocenenie pre školy. Pri tejto príležitosti sme dostali pozvanie na slávnostné vyhodnotenie výsledkov v Zichyho paláci v Bratislave. 

 • Voľné pracovné miesta

  Škola prijme do pracovného pomeru:

  Školského špeciálneho pedagóga od 01.09.2022. Pracovný pomer na plný úväzok na dobu určitú. Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z. Prax vítaná.

  Účtovníčku od 05.09.2022. Pracovný pomer na polovičný úväzok na dobu určitú. Vzdelanie stredoškolské s maturitou ekonomického zamerania. Prax vítaná. Náplň práce: vedenie podvojného účtovníctva organizácie.

  Školníka predpoklad prijatia od 01.08.2022. Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou získania pracovného pomeru  na dobu neurčitú - 6 hodinový denný pracovný  čas. Vzdelanie stredoškolské bez maturity/s maturitou. Náplň práce: vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej remeselnej údržby majetku školy, kosenie, odpratávanie snehu, obsluha kúrenia.

  Zoznam požadovaných

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Požadované doklady na pozíciu špeciálneho pedagóga  posielajte do 03. 06. 2022, na pozíciu účtovníčky a školníka do 24.06.2022 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk.  Tel. kontakt: 041/4376101, 0911 250 927

 • Geograficko-literárna vychádza

  Geograficko-literárna vychádzka piatakov na vrch Troják.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria