Navigácia

 • Lupa s rádiom Lumen

  Dnes, 21. januára 2022, sme o našej škole pripravovovali reláciu Lupa, ktorú si už čoskoro budete môcť vypočuť v rádiu Lumen.

 • Nástup do školy 10.01.2022

  V pondelok 10. januára 2022 začína pre všetkých žiakov školy prezenčné vyučovanie, škola sa bude riadiť ŠKOLSKÝM SEMAFOROM.

  Pri nástupe žiaka do školy je zákonný zástupca žiaka povinný odovzdať triednemu učiteľovi tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (prostredníctvom edupage). Žiaci aj zamestnanci majú počas pobytu v škole povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest.

  Odporúčame rodičom, ktorí si prebrali pre svoje deti antigénové samotesty, aby deti pred nástupom do školy pretestovali a o vykonaní testu informovali triedneho učiteľa prostredníctvom edupage. Ministerstvo odporúča testovať žiakov v pondelok a štvrtok pred nástupom do školy.

 • Biblická olympiáda 2021/2022

  Srdečne pozývam žiakov 5-9. ročníka zapojiť sa do Biblickej olympiády. Na začiatok prípravy by ste si mohli v tomto vianočnom i adventnom čase prečítať Skutky apoštolov. Boh nás cez Sväté písmo môže zmeniť a urobiť lepšími. Dajme mu šancu. :)

  Odkaz na Skutky apoštolov s komentármi: 

  https://www.dku.bbdieceza.sk/documents/1367541/0/NZ_05_Skutky_SSV.pdf/98ad87f2-9a2e-4c5b-925b-4b96da220a39

 • "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

  Milí rodičia a žiaci našej školy,

  Svätý Otec sa v jednom svojom prejave prihovára k mladým: ,, Chcem vyzvať mladých, aby preukázali gesto nehy voči starým ľuďom, zvlášť tým, ktorí sú vo svojich príbytkoch či domovoch pre seniorov sami a už celé mesiace nevideli svojich drahých. Drahí mladí, každý z týchto starkých je vaším dedkom či babkou! Nenechajte ich samých!“

  Pápež vyzýva na kreativitu, aby sme našli spôsoby, ako byť týmto naším vzácnym bratom a sestrám nablízku.

  Naša škola reaguje na výzvu Svätého Otca a zapojila sa do akcie: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  Týmto chceme poďakovať všetkým rodičom i žiakom, ktorých srdcia neostali ľahostajné a ktorých tajomstvá starostlivo ukryté v krabičkách potešia seniorov na Skalitom počas nastávajúcich sviatkov.

  Ďakujeme😊

   

                                                                                                                            Martin Danišek, duchovný otec

 • Mikuláš v našej škole

  Dnes, 06. decembra zavítal do našej školy  Mikuláš, ktorý svojím príchodom potešil žiakov a dospelých z  ročníkov 1.- 4..

  Žiakov z II. stupňa navštívil už minulý týždeň v stredu. Okrem sladkých balíčkov priniesol žiakom aj radosť a dobrú náladu. Tento rok bol Mikuláš skutočne štedrý. Ďakujeme obecnému úradu za extra balíčky a naším deviatakom za prípravu a realizáciu akcie.

 • OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

  V mesiaci november prebehla na našej škole olympiáda z ANJ v dvoch kategóriach.

   

  Víťazkami v kategórii 1A sa stali:

  1. Zuzana Gonščáková, 7.A

  2. Paula Straková, 7.A

   

  Víťazmi v kategórii 1B sa stali:

  1. Timotej Frollo, 9.A

  2. Simona  Lašová, 9.A

  3. Sebastián Frollo, 9.A

   

  Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a víťazom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

   Timotejovi a Zuzane držíme prsty na okresnom kole olympiády z ANJ.

   

 • Geografická olympiáda

  V stredu dňa 24.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády- kategória E. Uspešnými riešiteľmi sú: 

  1. Michal Takáč

  2. Matúš Tabačár

  3. Adam Truchlík

  4. Matúš Urban

  5. Sebastian Frollo

  Gratulujeme a prvým trom prajeme veľa šťastia v okresnom kole. 

 • Adventné obdobie

  Na adventnom venci horí prvá svieca. Začalo sa adventné obdobie, ktoré nám ponúka čas na zmenu a stretnutie s Bohom. Na škole máme adventný kalendár, ktorý Vám môže pomôcť prežiť toto obdobie plnohodnotnejšie. Zapojíte sa? :)

 • Výsledky volieb do Rady školy

  V uplynulých dňoch sa konali voľby do Rady školy pri Základnej škole sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729. Voľby zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutočnili 16.11.2021 online formou prostredníctvom anonymného hlasovania v edupage.

  Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy:

  1. Mgr. Roman Capek

  2. Veronika Gonščáková

  3. Mgr. Jana Krčmáriková

  4. Mgr. Michaela Hlušková

  5. Jana Časnochová

  6. Dalibor Römer

  7. Jana Lašová

  Na základe výsledkov hlasovania sa zástupcami rodičov do Rady školy stali:

  Mgr. Roman Capek, Veronika Gonščáková, Mgr. Jana Krčmáriková, Mgr. Michaela Hlušková

  Pedagogických zamestnancov budú zastupovať : Mgr. Gabriela Ivanová, Mgr. Paula Čanecká

  Nepedagogických zamestnancov bude zastupovať: Božena Ramšáková

  Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa sú: ThLic. PaedDr. Mgr. Martin Danišek, Mgr. Pavol Kulla, Mgr. Jozef Šimúnek, Mgr. Veronika Šmatlavová

  Zápisnice volebných komisií sú k dispozícii k nahliadnutiu v riaditeľni školy.

 • Okuliare pre Afriku

  Máte doma staré nepoškodené dioptrické okuliare? Možno vlastníte veľké bohatstvo. Vaše staré okuliare majú v Keni hodnotu ročného platu! Darujte okuliare ľuďom, ktorí ich naozaj potrebujú. Priniesť ich môžu žiaci do školy do 3. decembra 2021 (piatok). V hlavnej budove školy na hlavnej chodbe bude pripravený označený box, kam ich môžu vložiť. Ďakujeme!

 • WOCABEE šampionát

  Výsledky súťaže Jesenný WocaBee šampionát!

   

  1. miesto:   Marián Čanecký 7.A, 7650 bodov

  ​​​​​​​

  Najaktívnejšia trieda 7.A skončila v okresnom kole na 6.mieste 🐝

 • Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok?

  Milé rodiny, srdečne Vás pozývame do celoslovenskej aktivity "Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok?"

  Zahrejme spolu srdcia našich starších spoluobčanov nezištným činom.

 • Výtvarná súťaž "Patróni našich tried" - vyhodnotenie

  Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci našej školy stvárnili patrónov svojich tried rôznymi výtvarnými technikami. Do súťaže sa zapojilo 58 žiakov s krásnymi prácami.

  Porota mala ťažkú úlohu vybrať najlepšiu prácu z každého ročníka. Najkrajšie práce boli odmenené.

   

  Kategória 1. - 4. ročník:

  1. ročník: Čentáková Natália

  2. ročník: Capeková Melisa

  3.ročník: Maceášiková Emmka

  4. A – Maceášiková Saška, Vráblová Alexandra, Šimaliaková Valetína 

  4.B. – Časnochová Rebeka

   

  Katgegória 5.- 9.ročník:

  5. ročník: 5.A – Karolína Kaňová, 5.B – Časnochová Kristína

  6. ročník: Časnochová Sofia

  7.ročník: Gonščáková Zuzana

  8.ročník: Straková Klára

  9.ročník: Lašová Simona

  Máme radosť z toho, že na našej škole pracujú tvoriví a šikovní žiaci. 

  Ďakujeme.

 • Súťaž o najkrajší ruženec

  Do súťaže O najkrajší ruženec sa zapojilo najviac detí v histórii školy. Z tejto súťaže sa určite veľmi tešila aj naša nebeská Matka Mária, lebo boli naozaj nádherné. Všetkým zúčastneným i oceneným srdečne gratulujeme.

 • Čitateľská gramotnosť

  Pravidelne sa zapájame do projektu, ktorý realizuje Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Cieľom je nadchnúť žiakov pre čítanie a spolupracovať s pridelenou partnerskou školou. 

 • Patrón našej školy - výtvarná súťaž

  Práve v týchto dňoch na našej škole prebieha súťaž Patrón našej školy. V najbližšej dobe tí najlepší budú vyhodnotení. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť.

 • Sviečka za nenarodené deti

  Dnes sme spoločne zapálili sviečku a pomodlili sa za deti, ktoré sa nemohli narodiť. 

 • Modlitba za zosnulých

  Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji Amen

 • ERASMÁCI V TERCHOVEJ

  Pátranie po stopách Jánošíka

       Exkurzia žiakov zapojených do projektu BE MY GUIDE sa uskutočnila 28. októbra 2021. Cieľom exkurzie bolo pátranie po stopách nášho národného hrdinu Jánošíka.

       Navštívili sme expozíciu Považského múzea v Terchovej, ktorá nám priblížila jeho život. Pozreli sme sa na Terchovú zaliatu jesenným slnkom z rozhľadne Srdiečko, ktorá stojí na mieste šibenice, ktorá tu bola umiestnená pri nakrúcaní filmu Jánošík v roku 1935. Prezreli sme si 7,5 metrovú sochu Jánošíka v centre obce a vybrali sa zbojníckym chodníčkom ku kolibe Podžiar, kde sme sa krotili medveďa.

 • O2 Športová akadémia Mateja Tótha

  Naša základná škola sa zapojila do CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke http://akademia.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša škola. Hlasovať môžete každý deň a to až do 19.12.2021. Za našu školu môžete hlasovať TU.

  V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria