Navigácia

New Approach

Program

Erasmus +

Kľúčová akcia

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Akcia

Mobilita učiacich sa a zamestnancov

Typ akcie

Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Číslo zmluvy

2017-1-SK01-KA101-034962

Názov projektu

New Approach

Trvanie projektu

12 mesiacov

Začiatok projektu

01/06/2017

Koniec projektu

31/05/2018

Názov organizácie príjemcu grantu

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta

Národná agentúra

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Cieľom projektu je vyslať pedagogických zamestnancov na štruktúrované kurzy v zahraničí za účelom ich ďalšieho osobnostného rozvoja, zlepšenia odborných kompetencií, zvýšenia kvality vyučovania, zdieľania profesijných skúseností.

Účastníci projektu:

Mgr. Milada Kadelová: kurz Creative Methodology for English Teachers.

Cieľom kurzu je zmodernizovať, zatraktívniť a zefektívniť výučbu anglického jazyka na škole. Kurz je zameraný na získavanie kompetencií a zručností v oblastiach:

• Neurolingvistické programovanie tvorivosť a motivácia

• Metóda Task Based Learning

• Kreatívne vyučovacie stratégie a techniky

• Metóda Learner Generated Teaching

• Jazykové hry

Partnerská organizácia: Language Link, s centrom v Londýne. Patrí medzi najúspešnejšie medzinárodných jazykové vzdelávacie organizácie. Je akreditovaná britskou radou. Vzdeláva učiteľov a je uznávaná spoločnosťou Cambridge ESOL. Má vynikajúce prepojenia s mnohými veľkými britskými univerzitami.

Mgr. Jana Kubánková: kurz Structured Educational Visit, Reykjavik, Island

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom informácie o vzdelávacom systéme na Islande a umožniť mu aktívne sa zúčastniť na vyučovaní v troch základných školách v Reykjavíku, následne analyzovať, vyhodnotiť a porovnať vyučovacie hodiny s vlastnou praxou.

Kurz bol zameraný na získanie týchto kompetencií:

•         Reflexia učebnej činnosti

•         Zdieľanie profesionálnych skúseností

•         Zlepšenie komunikačných zručností v anglickom jazyku

•         Zlepšenie schopnosti využívať IKT v práci učiteľa

•         Posilnenie schopnosti plánovať, realizovať a hodnotiť učebnú činnosť

•         Rozvoj diseminačných stratégií

•         Rozvoj kultúrneho povedomia o hostiteľskej krajine a chápania európskej dimenzie vo vzdelávaní

Partnerská organizácia: English Matters, so sídlom v Španielsku, ponúka kurzy pre učiteľov, študentov a profesionálov vo viacerých európskych krajinách. Základom práce je zmysluplné učenie sa angličtiny prostredníctvom kultúry, zdieľanie nápadov a osvedčených postupov. English Matters uplatňuje vo svojej činnosti európsky rozmer a podporuje medzinárodné vytváranie sietí a partnerstiev v oblasti vzdelávania. Sprostredkúva výmenu odborných znalostí na úrovni škôl a vzdelávacích inštitúcií .

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
    Skalité 729
    023 14
  • 041/4376101
    0911 250 927

Fotogaléria