Navigácia

Modernizácia ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité

  

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza zrealizovala projekt „Modernizácia ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité" s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Časový harmonogram realizácie projektu bol 01/2010 - 11/2012. Výška nenávratného finančného príspevku bola 741 888,78 EUR.
Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality poskytovaných služieb vzdelávania na ZŠ sv. Andreja a Benedikta Skalité prostredníctvom rekonštrukcie školy a jej dovybavenia informačno - komunikačnými technológiami. Predmetom projektu bolo technické zhodnotenie dvoch stavebných objektov ZŠ (ich zateplenie, výmena okien a vykurovacích telies) a tiež zmodernizovanie jazykovej učebne, kde sa budú využívať moderné formy vyučovania jazykov pomocou obstaranej IKT.

„Investícia do vašej budúcnosti"

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
    Skalité 729
    023 14
  • 041/4376101
    0911 250 927

Fotogaléria