Navigácia

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta
Skalité 729, 023 14  Skalité
štatutárny zástupca: Mgr. Edita Špilová, riaditeľka školy
IČO: 30232228
DIČ:2020550994

Základná škola s. Andreja Svorada a Benedikta je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.d), zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Základná škola podľa § 49a uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
    Skalité 729
    023 14
  • 041/4376101
    0911 250 927

Fotogaléria