Navigácia

Darovanie 2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov aj našej škole. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robil zamestnávateľ?

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 28.apríla 2023 do školy alebo do 02.mája 2023 na daňový úrad podľa bydliska. Ak odovzdáte Vyhlásenie na daňový úrad, nezabudnite urobiť jeho kópiu, ktorú odovzdáte nám v škole. Nadácia Spoločne pre región na základe kópii Vyhlásení prevedie na účet školy finančnú čiastku v plnej výške Vami poukázaných 2% z daní.

 

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby- to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne  však 3 eura. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 %  v prospech 1 prijímateľa ( typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región
Sídlo- obec, PSČ, ulica, číslo: Framborská 12, 010 01 Žilina
Právna forma: Nadácia
Identifikačné číslo (IČO/ SID): 37900706
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Zároveň však je potrebné škole odovzdať kópiu prvej strany z daňového priznania a kópiu strany s uvedenou kolónkou vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Nadácia Spoločne pre región na jej základe prevedie na účet školy finančnú čiastku v plnej výške Vami poukázaných 2% z daní.

 

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 €). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov ( IV. časť  priznania). 
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región
Sídlo- obec, PSČ, ulica, číslo: Framborská 12, 010 01 Žilina
Právna forma: Nadácia
Identifikačné číslo (IČO/ SID): 37900706
Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list ako prílohu.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania daňovému úradu v mieste Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Zároveň však je potrebné škole odovzdať kópiu prvej strany z daňového priznania a kópiu strany s uvedenou kolónkou vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Nadácia Spoločne pre región na jej základe prevedie na účet školy finančnú čiastku v plnej výške Vami poukázaných 2% z daní.

 

ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM, KTORÍ  VENUJÚ 2% ZO SVOJICH DANÍ NAŠEJ ZŠ SV. ANDREJA SVORADA A BENEDIKTA V SKALITOM.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
    Skalité 729
    023 14
  • 041/4376101
    0911 250 927

Fotogaléria