Navigácia

V Skalitom sa učí moderne

Základná škola sv. Andreja  Svorada a Benedikta, Skalité 729

realizuje projekt s názvom   „V Skalitom sa učí moderne“

Tento projekt je spolufinancovaný  z  Európskeho sociálneho fondu.

 

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornejprípravy

Opatrenie:  1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Časový rámec realizácie projektu: 06/2012 – 05/2014

Cieľová skupina: Žiaci a pedagógovia ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729

 

Financovanie:

Nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ:  85%

Prostriedky štátneho rozpočtu SR: 10%

Prostriedky žiadateľa – ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité: 5%

 

Cieľ projektu: Inovovať obsah, metódy a formy vzdelávania na základnej škole.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť →

                                                       → projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
    Skalité 729
    023 14
  • 041/4376101
    0911 250 927

Fotogaléria