Navigácia

Rada školy

Zloženie Rady školy pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité729

 

Titl., priezvisko, meno

 predseda

  Mgr. Hlušková Michaela

 pedagogickí zamestnanci

  Mgr. Ivanová Gabriela

  Mgr. Čanecká Paula

 ostatní zamestnanci

  Ramšáková Božena

 zástupcovia rodičov

  Ing. Gonščáková Veronika

 

  Mgr. Capek Roman

 

  Mgr. Krčmáriková Jana

 zástupcovia zriaďovateľa

 ThLic. PaedDr. Mgr. Danišek Martin

 

  Mgr. Kulla Pavol

 

  Mgr. Šimunek Jozef

 

  Mgr. Šmatlavová Veronika

 

Kontakt:                    radaskolyskalite@gmail.com

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
    Skalité 729
    023 14
  • 041/4376101
    0911 250 927

Fotogaléria