Navigácia

Efektívne učenie

Program

Erasmus +

Kľúčová akcia

Školské vzdelávanie

Akcia

Krátkodobé projekty mobility žiakov a zamestnancov, KA122

Typ akcie

Skupinová mobilita žiakov

Kurzy a odborná príprava

Pozorovanie pri práci

Číslo zmluvy

 2022-1-SK01-KA122-SCH-000072603

Názov projektu

Efektívne učenie

Trvanie projektu

12 mesiacov

Začiatok projektu

01/06/2022

Koniec projektu

31/05/2023

Názov organizácie príjemcu grantu

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta

Národná agentúra

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Cieľ projektu 

Zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu včleňovaním nových vyučovacích stratégií, moderných metód, motiváciou žiakov k učeniu v súlade s budovaním hodnôt a vízie katolíckej školy: „Škola, ktorej absolvent bude morálny, slobodný, múdry“. Plánujeme postupne zaviesť do výchovno-vzdelávacieho procesu Vysokoefektívne učenie VU=Integrované tematické vyučovanie ITV. Zručnosti, ktoré sa formujú v procese Vysokoefektívneho učenia majú podstatný vplyv na zodpovednosť a samostatnosť žiakov. Základnou úlohou učiteľa v modeli VU/ ITV je vytvoriť prostredie, ktoré podporuje úspešné učenie. Jeho základom je rešpektujúci vzťah medzi učiteľom a žiakom. Dôvera a bezpečie sa v triede vytvára vtedy, ak je učenie založené na dohodnutých pravidlách a systematickom rozvoji životných zručností. Učiteľ používa rôzne nástroje pozitívneho riadenia triedy a tak rešpektuje prirodzený spôsob ako sa mozog učí. Našim cieľom je vytvoriť v triedach spolupracujúce spoločenstvo, kde sa uskutočňuje zmysluplné učenie s možnosťou výberu, pričom sa rozvíja celá osobnosť dieťaťa aj učiteľa.

Účastníci mobilít: 10 žiakov, 5 učiteľov

Štruktúrovaný kurz:

Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies,

Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies

Organizácia: European Academy of Creativity, Barcelona, SPAIN

Účastník získa praktické návody na využitie inovatívnych metód, ktoré podporujú tvorivosť, spoluprácu a kritické myslenie žiakov, účastník si zlepší svoje pedagogické, jazykové, sociálne i organizačné kompetencie. Získa profesijne nový pohľad na svoju prácu. Zvýši kvalitu a efektívnosť svojej práce implementáciou nových metód a postupov do svojej pedagogickej praxe.

Job shadowing:

Pozorovanie pri práci

Organizácia: Zavod sv. Stanislava, Ľubľana, Slovinsko

Účastníci budú sledovať vyučovanie, postupy a metódy uplatňované pri katolíckej výuke. Budú zdieľať svoje názory a skúsenosti. Vrátia sa s novými inšpiráciami, technikami práce so žiakom. Dohodnú sa na možnosti prepojenia našich inštitúcii v budúcnosti. Prediskutujú možnosť výmeny žiakov v rámci skupinových mobilít programu ERASMUS+.

Skupinová mobilita žiakov:

Organizácia: SHIPCON LIMASSOL LIMITED, Lemesos, Cyprus

1. Žiaci absolvujú dva týždne výučby na škole v zahraničí.  Ich vzdelávanie bude koncipované na základe ich predošlých vedomostí, ktoré budú rozvíjať skupinovou prácou, vlastným objavovaním a interakciou s učiteľom.

2. Účasť na mobilite bude viesť žiakov k samostatnosti, spolupráci, podpore vnútornej motivácie, preberaniu zodpovednosti za svoje budúce vzdelanie.

3. Zlepšia sa jazykové kompetencie žiakov. Prežitá skúsenosť ich bude motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
    Skalité 729
    023 14
  • 041/4376101
    0911 250 927

Fotogaléria