Navigácia

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Novinky

 • Návrat žiakov 5.-7. ročníka od 3.5.2021

  V pondelok 3.5. 2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie aj pre žiakov 5.- 7. ročníka. Žiaci už pre vstup do školy nepotrebujú negatívny test žiaka ani rodiča, žiaci sa preukážu len čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, najlepšie elektronicky cez Edupage.

  Žiaci v 5.-7. ročníku budú mať v rozvrhu zaradené triednické hodiny s témami socializácie/duševného zdravia, pandémie, vytváraniu pozitívnej klímy v kolektíve žiakov, zdieľaniu zážitkov, kladeniu otázok, vyjadrovaniu vlastných potrieb, obnoveniu dobrých kamarátskych vzťahov, témy obnovy komunikačných pravidiel, správania sa v školskom prostredí. Triedne aktivity budú súčasťou aj iných vyučovacích hodín najmä v prvom týždni adaptačného obdobia. Vyučovanie v adaptačnom období bude prebiehať podľa platného rozvrhu bez skúšania, testov, písomiek. Hodnotiť sa bude iba slovne.

 • Milí žiaci! Touto cestou Vám chceme dať do ponuky katalóg kníh (Fragment). Kto by mal záujem objednať si akúkoľvek knižnú publikáciu z tohto katalógu, môže tak urobiť prostredníctvom správy na EduPage (p. uč. Kulla alebo p. uč. Gončárová). Termín odovzdania objednávok: streda 5. mája 2021.

  Link na skopírovanie do prehliadača, kde si môžete stiahnuť katalóg:

  https://www.kmc.sk/#

 • Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

  Základnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom

  s nástupom od 1. augusta 2021.

  VK_2021_Skalite.pdf

 • Aj tento školský rok sa naši žiaci zapojili do okresného kola Pytagoriády, ktorá sa konala on-line formou. Na krásnom prvom mieste v okresnom kole sa umiestnil Michal Gonščák zo 7.A triedy. Srdečne mu gratulujeme. Medzi úspešných riešiteľov patria aj Adam Truchlik (8.A), Aneta Filová (6.A), Izabela Slichová (5.B), Bianka Gonščáková (5.B), Patrik Škerenčák (4.B), Tomáš Gonščák (4.A), Daniel Straka (4.B).

  Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme im veľa ďalších úspechov v súťažiach. :)

 • Darujte našej škole 2 % z Vašej dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov aj našej škole. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy. Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. ĎAKUJEME.

 • Návrat žiakov 8. a 9. ročníka - aktualizované

  Rozhodnutím ministra školstva sa od 19.4.2021 obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 8. a 9. ročníka. Účasť na vyučovaní bude podmienená pretestovaním žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu. Žiakom, ktorí nenastúpia do školy, nedokáže škola z organizačných a technických dôvodov zabezpečiť dištančné vzdelávanie. Vzdelávanie týchto žiakov bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

  Pri nástupe žiaka do školy je potrebné preukázať sa čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, najlepšie elektronicky cez Edupage. Prílohou tohto vyhlásenia je kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu žiaka i jeho zákonného zástupcu (nie starším ako 7 dní) alebo potvrdenie o výnimke. Na testovanie odporúčame využiť MOM v obci alebo odberné miesto u nás v škole, kde sa bude testovať v sobotu 17.4.2021 od 8:00 do 18:00 hod. (bližšie informácie na stránke obce)

 • Milí rodičia, žiaci, priatelia a podporovatelia našej školy!

  Určite ste postrehli aj prostredníctvom časopisu Naša Žilinská diecéza, že oprava katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline značne pokročila. Naši žiaci si katedrálu vymaľovali podľa svojich predstáv vo výtvarnej súťaži a boli v nej úspešní.

  Odkaz na informačný plagát: Plagát

  V rámci tejto výzvy by sa aj naša škola chcela zapojiť do tejto akcie. Preto Vás prosíme, ak to Vaše finančné možnosti dovoľujú, prispieť akoukoľvek čiastkou na obnovu našej Žilinskej katedrály.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria